Nyheter

Timbro: ”Avskaffa flygskatten”

”Flygskatten är bara ett exempel på en skatt som ska vara bra för klimatet, men som egentligen är en onödig kostnad för skattebetalarna. Det är dags för regeringen att slopa ineffektiva miljöskatter.”

Det skriver Lovisa Lanryd, projektledare Timbro i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”Plastpåseskatten är ett misslyckat skatteexperiment som inte lett till några positiva effekter för vare sig miljön eller samhället. Den borde tas bort, men det verkar vara skilda åsikter mellan Tidöpartierna om när detta faktiskt kan komma att ske.”

”Men det är inte tillräckligt. Regeringen borde fortsätta upprensningen av ineffektiva skatter som sinkar det verkliga miljö- och klimatarbetet. Här är fyra andra skatter som också borde tas bort.”

”1. Elskatten. Det finns ingen anledning att ha en särskild skatt på el, eftersom el inte smutsar ner miljön. Skatten har bara gjort elen dyrare för konsumenterna. Vi uppmuntras att köra elbil men straffbeskattas när vi ska ladda den med el. Därför bör elskatten sänkas till EU:s miniminivå, från 36 till 1 öre per kilowattimme.”

”2. Flygskatten. Flygskatten är en symbolisk åtgärd som inte minskar utsläppen av växthusgaser, utan bara flyttar dem till andra länder. Dessutom drabbar den flyg- och turismbranschen. Flygskatten bör slopas helt och ersättas med internationella avtal om klimatåtgärder i luftfarten.”

Läs hela debattartikeln här:

www.gp.se