Nyheter

Containrar får förlängt liv – by för konst, kultur och småföretag

Företaget Blivande står bakom Frihamnstorgets containerby i Frihamnen. Platsen ingår i ett ekosystem av resurser och relationer där samverkande personer, företag och föreningar nyttjar och bidrar till platsen. Det sätt containrar används på visar verkligen deras hållbarhet, höga livslängd och flexibilitet.

VERKSAMHETEN PÅ Frihamnstorget startade 2019 då Blivande flyttat in i en av hamnens byggnader, och bjöds in av Stockholms Hamnar för att bidra med uppslag inför hamnens 100-årsjubileum.

– Ett uttalat problem från hamnens sida var bristen på en central samlingsplats för alla tusentals tilltänkta besökare. Med vår erfarenhet av större festivalarrangemang erbjöd vi oss därför att bygga en väldigt kostnadseffektiv eventplats med containrar, berättar Hampus Lindblad, en av grundarna till Blivande.

Utöver Frihamnstorget använder Blivande även ungefär tusen kvadratmeter inomhuslokaler. Här huserar frilansare, konstnärer, arrangörer, hantverkare, småföretagare och föreningsliv i en slags kreativ symbios. Bland annat erbjuds platser för coworking, kollektivverkstäder, studios och eventytor.

Frihamnstorgets ursprungliga 500 kvadratmeter har under åren växt, och begagnade containrar köps regelbundet in från bland annat Containertjänst. Det är 20- och 40-fots containrar, i huvudsak high cubes. Nu står där ett trettiotal containrar som används för kontor, verkstäder, butiker, ateljéer m.m.

Containrarna isoleras efter behov och förses med dörrar och fönster eller byggs om på andra sätt. Oftast är det medlemmar i byn som bygger om containrarna, ibland med hjälp från Containertjänst.

– Vi driver även ett Vinnova-projekt som delvis finansierar arbetstimmar för modifiering av containrar, som ett led i att bland annat tillgängliggöra självägda ateljéer för konstnärer och andra generellt sett ekonomiskt resurssvaga kreatörer. Målet är att skapa en miljö på Frihamnstorget som är så dynamisk och inspirerande att den gör att platsen och den kommande detaljplanen samverkar med varandra.

Ett av företagen här är KI Metal Solutions som driver metallverkstad i ett antal containrar i kluster på två våningar. Duon bakom restaurangen Secret Experience återfinns i sina tre enheter med tillhörande terrass. Containrar används också för kafé, galleri, musikstudios, svampodling och växthus. Det finns också scen och publikyta för musik och teater.

– En stor fördel med att arbeta med containers är att det ofta, men inte alltid, är ett billigt och flexibelt alternativt i och med den roll de spelar i världsekonomins logistik. Det modulära formatet möjliggör iterativa designprocesser där olika saker kan prövas och växa fram successivt snarare än att kräva en slutgiltig plan från start. Containers hållfasthet och stapelbarhet innebär något av ett LEGO för placemakers och kulturskapare, där det går fort och lätt att röra sig från tanke till handling. Och det finns mycket inspiration att hämta från andra projekt i världen.

Frihamnstorget är intressant exempel på innovativ användning av containers. Konceptet är något att begrunda för stadsplanerare och arkitekter. Delar av Frihamnen utgörs av markytor svåra att stoppa in i något bestämt fack och där buller försvårar vanlig stadsbyggnation. Platsexperiment som en containerby kan tillåtas. Blivande visar här hur en temporär plats kan förvaltas. På väg från något till något annat.

– Vid projektets slut hoppas vi att Frihamnstorget har utvecklats till ett område helt unikt för Sverige. På en plats som varken är helt offentlig eller helt privat samverkar kulturevenemang, hantverkare, konstnärer, civilsamhälle och entreprenörer i ett kreativt ekosystem. Blivande och Frihamnstorget blir en inkubator för nya sätt att leva och verka tillsammans i staden, avslutar Hampus Lindblad.

Containertjänst ser med tillfredställelse hur deras produkter får förlängt liv och uppvisar både hög hållbarhet och stor flexibilitet. Hållbara produkter är också hållbara för miljön.

– Att våra gamla containrar kan få ett förlängt liv uppvisar både cirkularitet och stor flexibilitet är roligt. Cirkulära produkter minskar miljöpåverkan men ger även nya affärsmöjligheter, säger Michael Skärbo på Containertjänst.