Nyheter

Järnvägen samlas på Train & Rail

– Den hårdnande konkurrensen vi sett på järnvägen de senaste årtiondena är något positivt. Från en handfull aktörer 1990 till i dag närmare ett 30-tal. Det innebär en utmaning men även en möjlighet då det är fler som är med och driver på för förändring av järnvägen. Det sa Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) då mässan Train & Rail öppnade i dag.

Train & Rail pågår på Stockholmsmässan 25–27 april är den första regelrätta järnvägsmässan i Stockholm och även den största i Norden, både vad gäller utställare och deltagare. Mässan konferensdel inleddes med att Kristoffer Tamsons, oppositionsråd i Region Stockholm och ordförande för Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) gav sin syn på den svenska järnvägen i dag.

– Järnvägen upplever en renässans i idén att järnvägen är den knutpunkt runt vilken våra samhällen växer. Inte minst med tanke på att skapa hållbara tillväxtvänliga miljöer för människor och ge möjlighet att kunna röra sig, resa och mötas. Fler och fler vill resa med järnvägen och fler och fler vill transportera med järnvägen, sa Kristoffer Tamsons.

Den utvecklingen innebär utmaningar med underhåll och robusthet och hur vi ska säkra morgondagens kapacitet. Mitt i allt detta är järnvägen inne i ett generationsskifte vad gäller teknik. Mycket av den digitalisering det pratats om länge kommer nu, inte minst på transportsidan, där järnvägen är en ledande katalysator av det som nu sker.

Lära av varandra

– Då är den här typen av samlingspunkt oerhört viktig för en bransch som järnvägsbranschen. Det är en chans att stanna upp och samtala med andra och lära av varandra. Att ta del av de utmaningar som även andra delar och bär på. Se att här finns saker att vinna på ytterligare samarbete. Det är det som i grund och botten gör en bransch stark.

Kristoffer Tamsons konstaterade att med höjda ambitioner kommer ett behov av att säkra kompetensförsörjningen. Det handlar om hundratals nya medarbetare varje år som ska attraheras till järnvägen för att få jobbet gjort. För att utveckla järnvägen men även för att den ska fungera varje dag och det dygnet runt.

– Digitalisering och hållbarhet är också viktig. Digitaliseringen sker här och nu och tar vi till vara på de möjligheterna då får vi något mycket bättre än vad vi har haft. Och det går inte att tänka miljö och hållbarhet i vårt samhälle om man inte tänker järnväg, underströk Kristoffer Tamsons.

Planera på lång sikt

Han konstaterade att det är viktigt att prata om alla utmaningar, men att vi också ska orka höja blicken och se att det inte bara handlar om spår, stationer och depåer, utan även om människorna bakom detta. De som gör jobbet dygnet runt och de för vilken järnvägen finns

till. Han påpekade även att det är viktigt med ett långt perspektiv när det gäller järnvägens utveckling.

– Vi måste fråga oss var vi vill att svensk järnväg ska vara om fem eller tio år, men även om 50 och 70 år. För så långa planeringshorisonter kommer vi att behöva ha om vi menar allvar med att järnvägen i Sverige ska fylla den centrala rollen i transportsystemet som den måste göra, avslutade Kristoffer Tamsons.

På bilden: – Järnvägen upplever en renässans i idén att järnvägen är den knutpunkt runt vilken våra samhällen växer, sa Kristoffer Tamsons när Train & Rail öppnade på Stockholmsmässan i dag.

Bild: Lars-Olof Tandberg