Nyheter

Owl Labs: ”4 riktlinjer till chefer för välfungerande hybridarbete”

Text: Frank Weishaupt, VD, Owl Labs

1. Låt dina anställda välja arbetsplats där de är mest produktiva – hemma eller på kontoret, samtidigt som ni stödjer dem med policyer, bekvämligheter och arbetsytor för att göra det möjligt. När de anställda erbjuds en bekväm och förtroendefull arbetsmiljö kommer de att uppmuntras att konsekvent göra sitt bästa.

2. Anställ baserat på expertis och erfarenhet – inte plats

På tal om var ifrån anställda arbetar så för hybridarbete också med sig just den möjligheten. Att anställa från ett betydligt större urvaldå den fysiska platsen inte spelar så stor roll. Detta leder till bättre inkludering och förhoppningsvis att ni hittar bästa möjliga talang.

För att alla anställda ska synas lika mycket, trots att de inte alltid fysisk är på kontoret – skapa en befordranspolicy som beskriver vägen till en befordran för varje nivå av anställd, oavsett var de arbetar ifrån. På så sätt skingras tanken om att anställda på kontoret värderas mer och befordras snabbare än distans- eller hybridanställda (s k ”närhetsbias”). Anställda som fysiskt syns mer bör inte premieras endast på grund av det. Det är ditt ansvar som chef att även synas för dina hybridanställda som inte är på kontoret.

Tillsammans med en befordranspolicy bör chefer också ta fram tydliga arbetsbeskrivningar och stämma av medarbetarnas framsteg och tillväxtområden. Om varje anställd vet exakt vad de behöver göra varje dag, varje vecka och varje månad, finns det verkligen ingen anledning att kräva att de arbetar från kontoret. Så länge de får sitt arbete gjort, var de än väljer att göra det, kan vilken anställd som helst trivas och bidra till företagets mål.

Som chef bör du regelbundet stämma av individuella rollförväntningar så att alla anställda vet exakt hur de kan förbättra sitt arbete, utvecklas vidare och ges en tydligare väg till befordran. Att hålla veckovisa 1:1-möten är det bästa sättet för chefer att göra detta på.

3. Skapa en stödjande och engagerande arbetsmiljö. När du leder en hybridarbetsplats, där vissa anställda distansarbetar, vissa arbetar på kontoret på heltid och andra kommer in några dagar i veckan, är det viktigt att skapa möjligheter till uppkoppling, samarbete och stöd för varje anställd. Glada medarbetare är produktiva medarbetare. Fundera på hur kontorets layout bäst kan stödja samarbete mellan kontoret och de på distans. Utökade videomötesytor eller fler flexibla ytor t.ex.

4. Använd uppslukande mötesteknik. Föråldrad konferensutrustning / mötesteknik är en av de största utmaningarna för organisationer med hybridarbete. Dålig uppkoppling, eftersläpande video, ljudavbrott och ett mindre idealiskt gränssnitt adderar störningar och minskar produktiviteten i möten. Typiska hybrida mötesupplägg gör också att de som är på kontoret kan få sina idéer prioriterade, eftersom de syns och hörs bättre under möten. Investera därför i hårdvara som är specialbyggd för att hålla hybridmöten, det hjälper till att skapa en miljö där alla anställda känner