Nyheter

Fulladdad på 60 minuter

Med 60 års kunskap av inkapslingsteknik medverkar Rittal nu till att möjliggöra laddningsinfrastruktur när kollektivtrafik och transportsektor går över till e-mobilitet.

Rittal, världsledande inom inkapslingsteknik för industriautomation och IT/data- och telekomutrustning, har utvecklat sitt VX25 kapslingssystem för att möta efterfrågan på en modulär och effektiv lösning som klarar de krav som ställs för kraftfulla laddstationer.

– Laddningsinfrastruktur är en av de stora stötestenarna när vi går över till elektrisk mobilitet, säger Jonas Dahlén, Product Manager Energy&Power Solutions på Rittal. Då handlar det inte bara om att dra fram el utan om att bygga lösningar runt den elektrotekniska tekniken.

Kollektivtrafiken i Köln

En av de senare referenserna är Kölns kollektivtrafikmyndighet (Kölner Verkehrs-Betriebe/KVB) där SBRS GmbH byggt ett system som består av 53 laddpunkter. De laddar bussarna med DC-spänning och levererar en maximal effekt på 150 kW. I princip är det möjligt att fulladda bussarna inom 60 minuter, men i normal drift laddas bussarna under en period på cirka tre timmar för att uppnå maximal effektivitet.

En kapsling för varje laddningspunkt

Tekniken är installerad inuti kapslingar i en separat byggnad. Det finns en VX25-kapsling för var och en av de 53 laddningspunkterna där kraftelektroniken, kontaktorerna och automationstekniken för laddningshanteringen är installerade. Krafthalvledarna för DC-laddningstekniken är modulära i design. Det är lätt att skala.

– Tack vare den höga effektiviteten och därför låga förlustnivåer krävs ingen aktiv kyla för att hantera värmealstringen. Skåpen har perforerade dörrar på både fram- och baksidan – och den enda typen av kylning som sker är passiv. Enbart fläktar för krafthalvledarna är monterade.

Lätt att skala upp

En fördel är det modulära systemet i VX25, vilket innebär att färre olika komponenter är nödvändiga. Det skapar flexibilitet när det gäller expansion. Till kapslingssystemet finns de tillbehör, exempelvis dörrbrytare, som kan behövas beroende på användningsområde och miljö.

Dynamik och stabilitet

En viktig faktor att ta hänsyn till är de dynamiska krafter som en kraftfull laddstation utsätts för. Kapslingen måste helt enkelt klara belastningen. I Köln är stabiliteten hos VX25-kapslingen en avgörande faktor då varje laddningspunkt med komponenter väger över 400 kg,

– I motsvarande lösning skulle vi också kunna tänka oss ett batterilager kopplat till solceller och då pratar vi om vikter på 1,5 ton, säger Jonas Dahlén. Vi har erfarenheten av olika applikationer bland annat kring att hantera de olika krafter som påverkar.

Exponerade för väder och vind

I Köln står kapslingarna i en skyddad miljö, men så behöver det inte alltid vara. Rittal har lösningar som är utvecklade för att stå emot påverkan som salt, regn, föroreningar och olika temperaturer i publika miljöer. Systemet möter nödvändig IP-klassning.

– En speciell fördel som projektledaren på SBRS framhåller är den mycket snabba tillgängligheten av kapslingarna. När allt kommer omkring har projekt ofta korta tidslinjer till att börja med och förseningar i att faktiskt komma igång med dem är alltför vanliga, säger Jonas Dahlén.

Foto: Gerd Rohs