Nyheter

Samarbete runt högisoleringstransporter i ambulansflygplan

Högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping och Svenskt Ambulansflyg ska gemensamt utveckla metoder för transport av patienter i behov av högisoleringsvård med ambulansflygplan.

Transportbehovet kan uppstå vid misstanke om, eller bekräftad smittsam allvarlig sjukdom, där sjukhuset som initialt tagit emot patienten, inte har tillräckliga egna resurser för vård och behandling. Exempel på sjukdomar som kan transporteras är blödarfebrar som ebolavirussjukdom eller Krim-Kongo hemorragisk feber.

– Det är mycket sällsynt med den här typen av sjukdomsfall i Sverige, men när behovet uppstår är det avgörande att transportmomentet är en väl inarbetad del av vårdförloppet. Därför är det viktigt att utveckla metoder för transporter av den här typen av patienter, säger David Ekqvist, specialistläkare och ansvarig högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vi är glada för möjligheten att fördjupa samarbetet med en av våra medlemsregioner runt ytterligare ett av Sveriges specialistteam. Med våra ambulansflygplan har vi förmågan och en nationell resurs, som i grunden är redan är förberedd för utveckling av den här typen av transporter, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Permanent transportresurs

Syftet är att permanent inrätta en transportresurs med ambulansflyg för patienter i behov av högisoleringsvård och att fungera som en nationell resurs för högisoleringstransporter.

Flygplanstypen Pilatus PC-24 som används av Svenskt Ambulansflyg rymmer transportkuvös av modellen EpiShuttle, vilket är den modell som högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping använder för säker transport av smittsamma patienter.

Kuvösen EpiShuttle har provats för ombordlyft av Pilatus Aircraft Ltd:

https://www.pilatus-aircraft.com/en/news-events/story/epishuttle-isolation-unit-for-medevac-aircraft

Gemensamt arbete

Projektet är under uppstart och inleds med ett gemensamt konfigurationsarbete runt transportkuvös EpiShuttle och övrig utrustning. Därefter följer ett arbete för utveckling av ramar och riktlinjer för transportteamet vid Infektionskliniken och för medarbetare vid Svenskt Ambulansflyg. Projektet innefattar såväl initial transportövning som årliga träningstillfällen.

Utvecklingsarbetet av förbättrade möjligheter till högisoleringstransporter sker under projektledning av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med Socialstyrelsen och andra regioner och finansieras delvis av projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.