Nyheter

Stark rentalbransch trots utmaningar

Ramirents vd Johan Färm ser positivt på rentalbranschens framtid. Minskat husbyggande, inflation och stigande räntor kan balanseras av satsningar inom infrastruktur och kommersiella lokaler, inte minst genom de stora satsningar som görs just nu i norra Sverige.

Ramirents vd Johan Färm medger att uppbromsningen inom byggbranschen, inflation och höjda räntor även påverkar den svenska rentalbranschen.

– Samtidigt ser vi att satsningar görs inom såväl infrastruktur som kommersiella lokaler och det görs stora, innovativa satsningar i norra Sverige. Där ser vi att efterfrågan på rentalbranschen kommer att vara fortsatt stor. Vi har precis förvärvat ett bolag i Norrbotten, JIAB Hyrcenter, och genom det stärker vi ytterligare vår lokala förankring och vår position i norra Sverige.

Han pekar på att det finns flera fördelar med att hyra i stället för att äga i ekonomiskt tuffa tider. Byggföretagen binder inte upp ett stort kapital i en egen maskinpark, de betalar bara för tiden de hyr maskinerna och slipper ha maskiner stående oanvända under perioder.

– Att hyra kan också innebära minskade transporter. Byggföretag som äger sin utrustning måste flytta den mellan sina byggen, i stället för att hyra från närmaste kundcenter.

Hållbarhet

Utöver det får företagen tillgång till de senaste maskinerna när de hyr. De slipper även göra underhåll, serva och reparera sina maskiner.

– Sist men inte minst är det hållbart att hyra maskiner, i och med att vi är många som delar på dem. Hela branschen måste tänka i nya banor, inklusive byggsektorn, där rentalbranschens erbjudande passar in och blir ett ekonomiskt och hållbart alternativ.

De långa leveranstiderna på nya maskiner har påverkat både rentalbranschen och byggbranschen i stort under den senaste tiden.

– Under 2022 var det ett ganska stort problem med leveranstider och leveransförmåga men nu ser vi att det börjat lossna globalt. Vi har dock kunnat hyra ut maskiner till våra kunder utan större fördröjning, vilket vi är mycket glada för, säger Johan Färm.

Tänka nytt

Han anser att byggbranschen generellt behöver bli bättre på att hantera sin materialförsörjning och sina logistikkedjor och tänka nytt för att minska sin sårbarhet.

– Byggbranschen måste i mindre utsträckning lita till invanda distributionsaktörer och mellanled staplade på varandra. Det här är områden där byggsektorn skulle kunna inspireras och lära sig mycket av andra branscher, inte minst av tillverkningsindustrin.

Johan Färm ser positivt på rentalbranschens utveckling och tror att fler kommer att välja att hyra i stället för att binda upp kapital i egna maskiner.

– Jag tror även att vi kommer att se färre men större aktörer i takt med att mindre bolag köps upp. Allt eftersom byggherrarna börjar ställa tuffare krav på effektivitet och hållbarhet under bygget, inklusive miljökrav på moduler och maskiner, så kommer allt fler att hyra i stället för att äga egen utrustning.

PÅ bilden: – Allt eftersom byggherrarna börjar ställa tuffare krav på effektivitet och hållbarhet under bygget, inklusive miljökrav på moduler och maskiner, så kommer allt fler att hyra i stället för att äga egen utrustning, säger Ramirents vd Johan Färm.

Bild: Ramirent