Nyheter

Svevia tilldelas asfaltkontrakt

Under det närmaste året kommer Svevia på uppdrag av Karlskoga och Degerfors kommun att utföra asfaltering enligt två nya ramavtal som tecknats.

De båda kontrakten är tillsammans värda cirka 17 miljoner kronor med möjlighet till förlängning av avtalen ytterligare tre år. Avtalen omfattar underhållsbeläggning, förarbeten, återställning samt nyasfaltering.

– Svevia är en stark leverantör med ett brett erbjudande inom vägar och infrastruktur, där våra marknadsandelar för våra asfalttjänster har växt betydligt under de senaste åren i den här geografin. Vi har ytterligare asfaltkontrakt för flera kommuner i Örebro och Värmlands län, för Västerås stad och en hel del privata kunder, säger Andreas Kristiansson, Svevia.

Under de senaste åren har Svevia arbetat för att utöka sina marknadsandelarna i kommunerna, något som nu enligt Kristiansson har börjat ge resultat. Han berättar också att Karlskoga kommun ställer högre miljökrav än de flesta kommuner med krav på att deras leverantörer enbart använder HVO för transport av asfalt istället för diesel.

– Det är helt i linje med Svevias ambitioner. Vi söker ständigt nya lösningar för att minska vår negativa klimatpåverkan, säger Andreas Kristiansson.

Foto: Markus Marcetic