Nyheter

Presto förvärvar norskt bolag inom sjöfartssäkerhet

Presto har förvärvat norska Arcos, den största aktören i norra Norge när det kommer till kurser och konsulttjänster riktade mot bland annat sjöfartsindustrin och energisektorn.

– Affären breddar vår verksamhet och skapar möjlighet till tillväxt inom Arcos största områden – det maritima och offshore – i kombination med vår redan starka landbaserade utbildningsverksamhet. Vi ser fram emot en gemensam framtid, säger Filip Bjurström, vd och koncernchef på Presto.

Presto är Nordens största brandskydds- och säkerhetsutbildningsföretag, men växer nu ytterligare. Nyligen förvärvades norska Arcos, beläget i Tromsö och ledande leverantör av kurser och rådgivning med huvudtyngdpunkt på säkerhet och beredskap.

– Vi ser stora fördelar med att samarbeta med en större aktör som Presto, som vill expandera både professionellt och kommersiellt. Dessutom betyder det mycket att vi kan behålla Arcos identitet även om vi får nya ägare. Presto kommer kunna hjälpa oss med vidareutveckling av vår marknad och bredden på våra leveranser. Dessutom upplever vi att Presto har en företagskultur som passar vårt sätt att arbeta, säger Bjørn Gundersen, grundare av Arcos.

Sedan 2014 är även hans son Torbjørn Gundersen delägare i bolaget.

Bland annat tillhandahåller Arcos kurser och konsulttjänster för offshoreindustrin och maritim verksamhet. Förutom övningar till sjöss erbjuds kurser i helikopterevakuering och realistisk överlevnadsträning i fullskaliga marin träningspool med vind, nederbörd och vågmodul. Bolaget har elva anställda och är godkänt av bland annat Norwegian Maritime Authority, i, Offshore Norway, Global Wind Organization och Norwegian Armed Forces.

– Både Torbjørn och Bjørn ska fortsätta arbeta som vanligt i bolaget och det är vi glada för. Vi skapar stora synergier mellan bolagen och kommer fortsätta att titta på nya affärsmöjligheter tillsammans, säger Filip Bjurström.

– Ja, det känns spännande att vidareutveckla företaget i samarbete med Presto. Tillsammans får vi mer muskler och kan ta ännu större andelar av den norska marknaden, säger Torbjørn Gundersen.

Arcos största driftverksamhet är säkerhetsutbildning för privata aktörer som fiskeri- och fiskodlingsbranschen, sjöfart, offshoreindustrin, landbaserade industrier och offentliga aktörer så som polisen, försvaret, universitet och gymnasieskolor.

– Det är en diger lista och ett välskött bolag. Vi välkomnar Arcos in i Prestofamiljen, säger Filip Bjurström.