Nyheter

Transportföretagen kommenterar skatter som ska sänkas

Finansminister Elisabeth Svantesson har idag gjort en intervju med DN om vilka skatter som hon vill sänka/pausa indexuppräkningen på: https://www.dn.se/sverige/svantesson-har-ar-skatterna-som-regeringen-vill-sanka/. 

För transportsektorn är det främst dessa som nämns i artikeln:

– Vissa förslag på bränsleskatteområdet, bland annat att den årliga indexeringen av skatt på drivmedel pausas under 2024 och 2025.– Den årliga indexeringen av energiskatten på el föreslås pausas under 2024 och 2025.

Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen har följande kommentarer på det Svantesson presenterar i artikeln:

– Vi välkomnar att regeringen aviserar att indexuppräkningen av drivmedelsskatten pausas under 2024 och 2025. Givet omvärldsläget och den svenska reduktionsplikten har drivmedelspriserna stigit kraftigt och är förändras kraftigt från en dag till en annan. Vi delar bilden och har länge påpekat att det inte är läge för att indexera skatten, säger Mårten Bergman, Transportekonom på Transportföretagen.

– Däremot är det besynnerligt att regeringen inte aviserar att överindexeringen, den s.k. BNP-indexeringen, av drivmedelsskatterna inte avskaffas permanent. Flera av regeringspartierna har tidigare sagts sig vara beredda att avskaffa, men det verkar som att den återigen enbart pausas. Regeringen måste inse att BNP-indexeringen är omodern, ineffektivt och tappat sitt syfte när Sverige har en ambitiös reduktionsplikt, säger Mårten Bergman.

– Sverige ska kommande decennier kraftigt öka elektrifieringen av samhället, inte minst inom transportsektorn. Samtidigt är energiskatten bland de högsta i världen. Att inte indexera upp skatten är välkommet, men regeringen behöver göra det som samtliga partier lovade i valrörelsen och se över skattenivån så att inte den har en bromsande effekt på transportsektorns omställning, avslutar Mårten Bergman.