Nyheter

Stölder av katalysatorer på fortsatt skyhöga nivåer

Antalet stölder av katalysatorer i bilar har haft en explosionsartad utveckling de senaste åren. Förra året stals katalysatorer till ett värde av 146 miljoner kronor i Sverige.

– Det leder till akut brist och långa väntetider på verkstäderna, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på försäkringsbolaget If.

De senaste fyra åren har antalet katalysatorstölder i Sverige ökat med över 10 000 procent. Den mest dramatiska ökningen skedde 2021, men under 2022 har antalet stölder stabiliserats på den höga nivån, visar nya siffror i försäkringsbolaget Ifs årliga Bilbrottsbarometer. Under år 2022 rapporterades 7 791 katalysatorstölder i Sverige.

– De här stölderna ställer till stora problem för de drabbade bilägarna som kan behöva vänta många månader på att kunna använda sina bilar igen. Sverige har blivit ett öppet mål för internationella stöldligor som ser en nästan obefintlig risk att åka fast. De samarbetar allt oftare med organiserade brottsnätverk i Sverige, säger Ann Hassel Tano, på If.

De regionala skillnaderna är stora. Omkring hälften av alla stölder sker i Stockholms län och Skåne, medan till exempel Norrbotten, Jämtland och Gotland är relativt förskonade.

I landet som helhet motsvarade katalysatorstölderna ett värde på 146 miljoner kronor under 2022.

Det är framför allt äldre bilmodeller från 1990- och 2000-talet som drabbas av katalysatorstölderna. På nyare bilmodeller är katalysatorerna inbyggda och därmed mer svårtillgängliga.

– Tjuvarna har blivit väldigt specialiserade och organiserar sig i nätverk, så det kan vara svårt att skydda sig. Men att använda garage när det går och stöldmärka bildelar kan förebygga. Den stora insatsen krävs vid våra gränser. Polisen och Tullverket behöver mer resurser och mandat att slå till, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

Enligt Larmtjänst är nu Sverige, tillsammans med Storbritannien, bland de värst drabbade länderna i världen. En förklaring till den explosionsartade ökningen av katalysatorstölder är att priset på de ädelmetaller de innehåller har rusat, som rodium och palladium. I vissa fall kan tjuvarna smälta ner och sälja metallerna dyrt på världsmarknaden. Katalysatorbristen i sig är ytterligare en förklaring.

– En del i ökningen och stabiliseringen kan vara att detta har hamnat i självsvängning. Den akuta bristen på katalysatorer driver upp efterfrågan även på den lokala marknaden. Det kan vara uppåt ett halvårs väntetid för att få fram en ny katalysator och det skapar en hög efterfrågan och stort behov på marknaden, säger Ann Hassel Tano.

Fler slutsatser i Bilbrottsbarometern 2023:

Antalet bilbrott minskar men stölderna blir alltmer högteknologiska och inriktade på avancerade och dyra reservdelar. Under året ökade samhällskostnaderna kopplat till fyra särskilt utsatta bildelar; strålkastare, navigationssystem, airbags/rattar samt katalysatorer.
Drygt var fjärde bil – 26 procent, eller cirka 1 500 bilar – av de som efterlystes under året återfanns inte. Det var framför allt dyrare bilmodeller som försvann.
Under året kom signaler om att internationella nätverk börjat samverka med de svenska kriminella gängen. 
Trots att elbilar blir allt vanligare är de fortfarande relativt förskonade från brott. Stöder av såväl reservdelar som hela fordon är sällsynt.
I juli 2021 fick Tullen utökade befogenheter vid gränsen, men enligt experter har det inte påverkat brottsligheten. Det beror på att myndigheten inte tillåts leta efter utgående stöldgods på eget initiativ. Ifs undersökning Svenskarna och bilbrott (Bilbrottsbarometern) visar att en tredjedel av bilförarna (35 procent) bara skulle klara sig högst tre dagar utan bil innan det skulle innebära stora negativa konsekvenser i vardagen. 55 procent skulle klara sig högst en vecka.

Läs hela rapporten här: 

bilbrottsbarometer-2023.pdf (if.se)

Foto: G.C.