Nyheter

Svevia ny entreprenör för vägarna i Sollefteå

Från den första september är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska sköta vägunderhållet inom Sollefteå driftområde. Kontraktet är värt cirka 39 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två år.

– Det här är inlandet. Vägarna är smala och satsningarna på infrastruktur glesa. För att vägnätet ska fortsätta fungera på ett tillfredsställande sätt för de som lever och verkar i området är ett löpande vägunderhåll helt avgörande. Vårt uppdrag är att vintertid ploga och halkbekämpa men också att resten av året göra vägarna säkra och framkomliga genom löpande underhåll av vägarna och det som finns i anslutning till dem som diken, vägtrummor, skyltar och räcken, säger Anders Lindholm, Svevia.

De mest vältrafikerade vägarna är riksväg 87 och riksväg 90. Totalt handlar det om 993 kilometer väg varav 400 kilometer är grusväg.

– Att ett driftområde utgörs av en så stor del grusvägar är ganska ovanligt. För oss betyder det att mycket av barmarksäsongen präglas av grusvägsunderhåll. Skogsindustrin är en av de största näringarna i den här delen av landet vilket gör att den tunga trafiken främst utgörs av timmertransporter, både på grusvägarna och på de asfaltbelagda vägarna, säger Anders Lindholm.

Området gränsar till driftområdena för Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall där Svevia också sköter vägunderhållet.

– Den typen av närhet ger alltid en särskild trygghet då det skapar möjlighet till samarbete och synergier av kompetens, utrustning och maskinella resurser, säger Anders Lindholm.

Foto: Patrick Trägårdh