Nyheter

ASSA ABLOY och det amerikanska justitiedepartementet når en förlikning om förvärvet av HHI

ASSA ABLOY och det amerikanska justitiedepartementet (”DOJ”) har idag ingått ett förlikningsavtal gällande ASSA ABLOYs förvärv av Hardware and Home Improvement (”HHI”) divisionen inom Spectrum Brands. Förlikningen innebär att domstolsförhandlingarna vid District Court of Columbia avslutas.

Som en del av förlikningen, och i enlighet med det föreslagna slutliga domslut som idag har lämnats in till domstolen, kommer ASSA ABLOY att genomföra avyttringen av Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada till Fortune Brands.

Efter att förlikningen har ingåtts, är förvärvet av HHI villkorat av sedvanliga villkor, inklusive godkännande av den mexikanska konkurrensrättsmyndigheten, vilket är det enda kvarvarande regulatoriska villkoret. Förvärvet förväntas stängas senast i slutet av juni 2023.

– Förlikningen med DOJ är en viktig milstolpe mot att slutföra förvärvet av HHI, vilket kommer att ge oss möjlighet att öka investeringarna i bostadssegmentet, realisera synergierna på 100 MUSD och stärka vårt produkterbjudande vilket kommer att gynna konsumenterna, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

Bakgrund

Den 8 september 2021 offentliggjorde ASSA ABLOY att man har tecknat avtal om att förvärva HHI divisionen inom Spectrum Brands (NYSE:SPB) för en köpeskilling om 4 300 MUSD på skuldfri basis. Den 15 september 2022 meddelade DOJ att de kommer att försöka förhindra det föreslagna förvärvet av HHI. Den 1 december 2022 offentliggjorde ASSA ABLOY att man ingått bindande avtal med Fortune Brands om att avyttra Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada för att helt eliminera alla konkurrensrättsliga invändningar gällande det föreslagna förvärvet av HHI.