Nyheter

Innovation och tillgänglighet för framtidens infrastruktur

Elektroskandia har sedan ett par år samlat sin expertis inom Elnät, Telekom och Järnväg med tillhörande tjänster under ett organisatoriskt paraply, Infra. Områdena är relativt närliggande och med en enad kompetens har vi skapat en tydlig gemensam satsning och fokus på att bidra till framtidens infrastruktur.

Dan-Erik Danielsson, Marknadschef Elektroskandia Infra, förklarar:

– Vår inriktning är mot samhällsbärande funktioner inom elnät, telekom och andra infrastrukturprojekt. Områden som kräver hög kvalitet och tillgänglighet, allt ifrån mobil verksamhet till att bygga fibernät, lokalnät och transmissionsnät. I elnät ligger också elektrifiering av järnväg, ett högintressant område där vi vill erbjuda mer av våra lösningar. Vår målsättning är att skapa innovativa produkterbjudanden med högsta tillgängligheten för våra kunder som bygger framtidens infrastruktur inom elnät, telekom och transportsektorn.

Järnväg är ett prioriterat område

I samband med att man formade Infraorganisationen definierades järnväg som ett av fem prioriterade fokusområden. Som ledande elteknik-grossist har man daglig kontakt med kunder över hela landet som installerar i järnvägsnätet. Ambitionen är att hela tiden ligga i framkant och kontinuerligt utveckla produkterbjudandet.

– Vi säkerställer rätt produkter samt kompetens och resurser i form av dedicerade säljare och produktansvariga. Både anläggningsbyggare och installatörer inom Infra har höga krav och vi ska erbjuda dem det bästa sortimentet och den högsta tillgänglighet. Ett av de första stegen vi tog var att skapa en produktkatalog Järnväg som en bas, berättar Dan-Erik.

Produktutbud och lösningar för banägare

Tillgänglighet är ofta avgörande i de flesta projekt med höga krav på produktkvalitet, sortimentsbredd, rätt information och hög leveranssäkerhet. Elektroskandias produktutbud inom Infraområdet speglar i huvudsak banägarnas behov inom Kraft-, Elinstallation-, Telekommunikation och Belysningsmateriel. När det gäller kundunikt sortiment har man välutvecklade lösningar både logistiskt och digitalt som frigör kunderna från materielprocessen, som då kan fokusera fullt ut på sin huvudverksamhet.

– Likheterna mellan våra olika kund-verksamheter är slående säger Dan-Erik och fortsätter, många kunder vi pratar med upplever att det är svårt att vara kostnadseffektiva och att ha koll i projekten då materielflödet till stora delar är uppdelat från olika håll. Här ser vi att vi kan hjälpa järnvägsbranschen att effektivisera sitt arbete och sina resurser – på samma sätt som vi hjälpt våra andra kundverksamheter!