Nyheter

Dell samlar ledande säkerhetsföretag kring Zero Trust

Zero Trust, som handlar om att effektivt autentisera och auktorisera användare och enheter på nätverk, blir alltmer populärt och Gartner förutspår att 60 procent av organisationer kommer anamma ramverket inom några år. För att hjälpa organisationer att rulla ut Zero Trust skapar Dell nu ett ekosystem med fler än 30 ledande teknik- och säkerhetsföretag.

Målet är att erbjuda sammanhållna lösningar som fungerar på olika plattformar, applikationer, moln och tjänster.

– I korta drag är målsättningen med en applicering av Zero Trust-ramverket att automatisera en organisations säkerhetsarkitektur för att ge en snabb respons när ett system attackeras. Zero Trust-filosofin har blivit alltmer populär under senare år, men en del brottas med hur de ska införa en komplett lösning utifrån de olika delarna i Zero Trust. Därför kan vårt ekosystem spela en viktig roll, säger Adnan Mahmood, cybersäkerhetsexpert på Dell Technologies.

Tillsammans med MISI

Det nya ekosystemet utvecklas tillsammans med Maryland Innovation Security Institute (MISI) och bygger på en privat molnlösning designad för att integrera säkerhet för kunder, för att på så vis hjälpa organisationer att implementera tekniken och utnyttja den expertis som behövs för att bygga och konfigurera arkitekturen.

Några av de vinster som ekosystemet kommer att hjälpa organisationer uppnå är:

Kontinuerlig autentisering: Autentiserar kontinuerligt användaråtkomst med multifaktorautentisering.

Kontroll för anslutning och enhetsdetektering: Alla enheter som försöker ansluta till ett nätverk eller komma åt en resurs upptäcks och bedöms.

Kontinuerlig övervakning och auktorisering: Automatiserade verktyg och processer övervakar kontinuerligt applikationer och utvärderar deras auktorisering för att fastställa effektiviteten i säkerhetskontrollen.

Datakryptering och rättighetshantering: Datahanteringsverktyg krypterar data för att minska risken för obehörig dataåtkomst.

Hotintelligens: Integrering av hotintelligensdata med annan säkerhetsinformation och SIEM-data ger en samlad bild av hotaktiviteten.

Dell, som leder integrationen av Zero Trust-ekosystemet, samlar teknik och kapacitet från partners som Corsha, Gigamon, Intel, Juniper Networks, MISI, Nomad GCS, NVIDIA, Palo Alto Networks, VMware med fler. Genom att efterlikna arkitekturen från ledande leverantörer, gör Dell det möjligt för organisationer att på ett effektivare sätt skydda sig mot angrepp och samtidigt uppfylla den amerikanska regeringens Zero Trust-direktiv.

Foto: dlohner