Nyheter

Easypark skriver avtal med Göteborg stad

Den svenskgrundade ledaren inom parkingtech, Easypark, ingår avtal med Göteborgs stad. Boende och besökare kommer framöver att kunna hantera sin parkering smidigt via Easyparks app. Med närvaro i Göteborg befäster Easypark sin ställning som appen med bredast täckning för mobilparkering i Sverige.

Invånare och besökare i Göteborg kan snart hantera sin parkering med hjälp av Easypark-appen. Göteborg är en stad med många förbindelser runt om i Sverige och Europa och med Easypark blir det nu lättare att parkera för bilister som besöker staden. Med Göteborg har Easypark nu täckning i alla Sveriges större städer.

– Det här är en fantastisk nyhet för både boende och besökare i Göteborg, som nu kommer att kunna använda vår app inte bara i kranskommunerna runt Göteborg utan även inne i Sveriges näst största stad, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.

Göteborg har en gedigen historia som handelspunkt och industri- och innovationsstad. Easypark har sedan tidigare samarbeten med Göteborgs-nära aktörer som exempelvis Volvo, där samarbetet lett till att Easypark-appen numera finns integrerad direkt i några av Volvos bilar. Easypark hjälper även städer att bättre förstå människors mobilitet och rörelsemönster, och baserat på dessa insikter kunna ta databaserade och smartare stadsplaneringsbeslut.

– Vi har haft en omfattande och god dialog med Göteborgs stad, som delar vår syn på fördelarna med en auktorisationsmarknad där flera alternativ ska kunna erbjudas till de som parkerar. Vi på Easypark är nu glada över att äntligen kunna presentera vårt nya samarbete med staden, fortsätter Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.