Nyheter

Fantasin har inga gränser

Text: Mikael Hedlund

Passande till tonerna av David Bowies låt Changes inleddes Sveparks, Svenska Parkeringsföreningens konferens i Nacka och Marina Tower i Saltsjökvarn på tisdagen. Att det är en bransch  förändring med flera trender som står för dörren, framgick redan under inledningen. 

Laddinfrastrukturen byggs nu ut kraftigt både för tung fordonstrafik och personbilar, lovade inledningstalare, infrastrukturminister Andreas Carlsson, och på EU nivå ska Sveriges laddinfrastruktur bli gemensam med kontinenten. Här har avtal undertecknats samtidigt som en ny klimathandlingsplan är på väg där basen är en stor elektrifiering av fordonsflottan.

Svepark Utvecklings vd Paul Myllenberg berättade om elektrifieringsnyheter, också från kontinenten, som Lund/Malmöregionen tittar på med parkeringar där pendlare kan ställa bilen, ladda den och ta en elcykel på samma plats den återstående, kort sträckan till jobbet. Allt organiserat under en och samma app. 

Göteborg Stad och Parkering Göteborg är inte vara sämre. Här arbetas med Nordens största infrastrukturprojekt, en ny Västlänk och bostäder för 100 miljarder kronor där parkeringsplatser är en viktig del för tillgängligheten. Det nya parkeringshuset på Heden är en del i helheten. Det har byggts i trä som en mångsidig anläggning med en löparbana ovanpå, och en publik läktare framför en idrottsanläggning. Fantasin har inga gränser.