Nyheter

WSP vinner uppdrag i Norrbotniabanan

WSP fortsätter att stärka sin position i norra Sverige. Trafikverket tilldelar nu WSP att ta fram järnvägsplan och bygghandling för Skelleftebanan, som utgör en del av Norrbotniabanan.

– WSP har en lång historia av att utveckla samhällen och den infrastruktur som får dem att fungera och bli hållbara. Just nu går norra Sverige i bräschen för den gröna omställningen i såväl vårt eget land som Europa och världen, och självklart vill vi vara med och bidra på den resan, säger Kerstin Isaksson Jänkänpää, uppdragsledare på WSP.  

Planeringen av Norrbotniabanan har pågått under lång tid och ses om en viktig del för att säkra tillväxt och utveckling i hela norra Sverige. De stora industrisatsningar som just nu sker i norra Sverige är i behov av en fungerande järnvägstrafik, för att säkra såväl transportkapacitet som kompetensförsörjning.

– Vi är stolta över att få förtroendet att ingå satsningen på Norrbotniabanan. Den är en förutsättning för att regionerna och kommunerna ska växa som planerat. Med den här tilldelningen stärker vi WSPs position ytterligare i norra Sverige och vi kommer att rusta oss för ännu fler uppdrag, Johan Grahn, avdelningschef på WSP.

Skelleftebanan, som den aktuella tilldelningen handlar om, ska möjliggöra för ökad mängd godstrafik till Skellefteå hamn och vidare ut i Europa.

Foto: Joe