Nyheter

JVAB spar pengar genom att hyra

Anläggningsföretaget JVAB i Järfälla har gått från att äga maskiner, containrar och körplåtar till att hyra det mesta. Det minskar mängden transporter, lagerhållning och reparationer samtidigt som det frigör tid och resurser som kan läggas på kärnverksamhet som planering och ekonomisk sammanställning.

JVAB äger i dag två grävmaskiner och en kranbil. Övriga tunga maskiner hyrs in från bland annat Drottningholms Entreprenad och Bellmans.

Mindre maskiner som vältar, paddor, kapmaskiner, vinkelslipar och tigersågar hyrs från bland andra Renta och HLL. Från Containertjänst hyrs containrar, avstängningsmaterial och körplåtar.

– Det vi valt att fortsätta äga är specialmaskiner som svetsar för plaströr, hopdragningsmaskiner och kapmaskiner. Det är utrustning som ska kalibreras och då är det bra att ha koll själv. Vi äger även alla handverktyg, så att vi vet vad som finns, säger Sammi Strandberg som är arbetschef på JVAB.

Han ser fler fördelar med att hyra i stället för att äga.

– Framför allt blir vi mer effektiva och kan lägga mer tid och energi på exempelvis planering och ekonomisk sammanställning. Dessutom slipper vi lagerhållning och stöldrisken minskar. Uthyraren har ofta bättre och säkrare möjligheter att lagra.

Närhet och service

Nikos Iliopoulos är arbetsledare på JVAB. Han konstaterar att priset inte är det viktigaste.

– Det skiljer väldigt lite mellan de olika hyresföretagen. Det är viktigare med närhet till projektet, så man slipper åka och jaga grejer. Nivån på service och tillmötesgående är också viktig.

Nikos tycker att uthyrningsbranschen generellt håller en hög servicegrad.

– De är oftast väldigt snabba att leverera eller byta ut maskiner och utrustning. De vet att det kostar mycket om vi blir stående. Ett exempel är Containertjänst som vi hyrt av i många år och det funkar väldigt bra. De håller en väldigt bra servicenivå och dessutom hyr vi en förrådsyta på deras anläggning i Länna.

Ekonomiska fördelar

JVAB har ett 20-tal egna containrar som är specialutrustade för VA-jobb, bland annat rörsvetscontainrar som Containertjänst byggt åt JVAB. När fler containrar behövs hyrs dessa från Containertjänst.

– Slitage och inbrott gör att våra egna containrar måste repareras och bytas ut med jämna mellanrum. När du hyr slipper du reparera och du slipper ha mark för att förvara dom när de inte används, säger Lars Britsmar som kör kranbil på JVAB.

En fördel med att hyra är att man slipper binda eget kapital i maskinparken. Det gör även den som hyr mindre känslig för prisfluktuationer.

– Rådande världsläge med höga stålpriser har gjort att priset på containrar har ökat med cirka 50 procent på bara något år. Det gör det dyrare för oss att ersätta uttjänta containrar. Då är det bättre att hyra från ett hyresbolag, som kan få bättre priser från tillverkarna eftersom de köper stora mängder, konstaterar Lars Britsmar.

Enkelt och tillgängligt

Det råder hård konkurrens bland uthyrningsföretagen i Stockholm och att ha flera depåer för ökad tillgänglighet har blivit ett sätt att konkurrera. Containertjänst har en depå i Länna i södra Stockholm och en i Sollentuna i norra Stockholm.

Som kranbilsförare är närheten till depåer för att hämta eller lämna hyrd utrustning avgörande för Lars Britsmar.

– Vi har jobb över hela Stockholm och i kranskommunerna. Om jag skulle behöva hämta och lämna allt från vårt eget förråd skulle transporterna bli betydligt dyrare. Nu när vi gått över till att hyra det mesta kan jag hämta och lämna på olika depåer hos hyresföretagen, beroende på var jag är för tillfället

På bilden: Lars Britsmar på JVAB lastar av en 8-fots container vid arbetsplatsen vid Hästskovägen i Jakobsberg