Nyheter

Hynion tecknar strategiskt viktigt markavtal för vätgastankstation

Hynion Sverige AB och Göteborg Energi AB har tecknat ett markavtal i området Gullbergsvass i Göteborg. Här avser Hynion att etablera en vätgastankstation med finansiellt stöd från EU inom projektet Greater4H och med option på mark för att även kunna etablera lokal vätgasproduktion.

I september 2022 beslutade EU att bevilja 12,4 MEUR (140 Mkr) till projektet Greater4H, som innehåller 12 vätgastankstationer på sträckan Hamburg–Oslo. Hynion Sverige deltar i projektet och skall bygga två stora vätgastankstationer, varav den ena skall placeras i Göteborg, och Hynion Sverige erhåller ett EU-bidrag på 2,4 MEUR (27 Mkr). Stationerna kommer att ha en kapacitet på 1500 kg vätgas per dygn, vara anpassade för tung trafik och planeras bli färdigställda under 2024.

Markområdet ligger mycket centralt placerat på den plats där tidigare landmärket Gasklockan fanns, och med direkt anslutning till Europavägarna E6, E45 och E20 och riksväg 40. Detta ger placeringen en utmärkt position både för lokal trafik och för distanstrafik.

– Vi är jätteglada att vi nu har tecknat det tredje attraktiva markavtalet på kort tid. Det här är ett otroligt bra läge och vi ser fram emot att kunna växla upp vår vätgasdistribution i Göteborgsregionen för nollutsläpp även för den tunga trafiken. Vi har redan en station i Göteborg och har tankningsavtal med Renova, som har varit delaktiga i processen och supportat projektet, och läget ger förutsättningar för en rejäl ökning av affärsvolymen, säger Slavica Djuric, VD för Hynion Sverige AB och t.f. VD Hynion AS.

– För H2X är det helt avgörande att en vätgastankstation med hög kapacitet kommer på plats i Göteborg, eftersom vi har order på kommersiella vätgasfordon i regionen. Det kommer naturligtvis att resultera i att flera fordonsaktörer påbörjar övergången till vätgas som bränsle, säger Peter Westh, VD H2X Gothenburg AB och head of northen Europe H2X.

Nu intensifieras arbetet med ansökan om bygglov och andra nödvändiga tillstånd för Hynions kommande verksamhet samt andra förberedelser för etableringen.

– Det är mycket glädjande att Hynion skall etablera en stor vätgastankstation i Göteborg. Renova har ju redan etablerat de första vätgasdrivna sopbilarna, och kommer att upphandla många fler, så den ökade tankningskapaciteten är absolut nödvändig, säger Hans Zackrisson, f.d. utvecklingschef Renova AB.

Foto: Pasi Mämmelä