Nyheter

Svenska innovationer med stor potential: AI-övervakning av tågräls

Ny miljövänlig ljuskälla som kan komplettera och i vissa fall ersätta LED-lampor, automatisk AI-övervakning av tågräls och en innovativ lösning för provtagning vid sepsis. Detta är exempel på några av de forskningsprojekt som är utvalda till årets 100-lista med fokus på teknik i mänsklighetens tjänst, som tas fram av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Alla forskningsprojekt bedöms ha stor potential att komma till nytta i samhället.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVAs urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.

På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Tre exempel på forskningsprojekt från 100-listan

LunaLEC – utveckling av en flexibel och miljövänlig ljuskälla: Forskare vid Umeå universitet utvecklar LEC-lampor som är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till LED-lampor som tillverkas i dyra anläggningar och innehåller miljöskadliga metaller som är svåra att återvinna. LEC-lampor är flexibla och extremt lätta och tunna kan drivas till icke-bländande ytemission av önskad färg inklusive ”vit” vid drivning av låg spänning från exempelvis ett batteri. De kan tillverkas med material- och energieffektiv tryckning, ungefär som en tidning tillverkas, i billiga och lokala anläggningar.

Lindometer – system för övervakning av järnvägsinfrastruktur: Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar ett tågbaserat automatiserat övervakningssystem baserat på magnetfältssensorer och artificiell intelligens för kontinuerlig övervakning av spårkomponenter under ordinarie drift. Syftet med den utvecklade tekniken är att reducera antalet manuella inspektioner som kan vara kost- och tidskrävande.

Volumeer – en innovativ lösning för provtagning vid sepsis: Forskare vid Karolinska institutet utvecklar ett nytt instrument för blodprovstagning som säkerställer en exakt provvolym och minskar kontaminering. Sepsis är en farlig sjukdom som drabbar många människor i Sverige varje år. Tidig och korrekt behandling med antibiotika kan minska risken för dödlighet och korta behandlingstiden. Men det finns problem med blodprover som används för att diagnostisera sepsis, till exempel otillräcklig mängd blod och risk för förorening, vilket detta nya mer tillförlitliga test kan åtgärda.

Ta del av alla forskningsprojekt på årets 100-lista

Foto: Lukas