Nyheter

Uppdaterat CCAP från Scania

Scania introducerar nu en kraftigt uppdaterad version av CCAP (Cruise Control med Active Prediction) för Scania Opticruise. Det nya utförandet inkluderas i alla Scania-lastbilar med G25- eller G33-växellåda från och med juni och kan installeras i efterhand på alla lastbilar som har den Super-baserade drivlinan.

Genom kraftigt utökad beräkningskapacitet, smartare algoritmer och optimerad användning av kartdata kan det uppdaterade CCAP-systemet ge ytterligare bränslebesparingar på upp till 2% på kuperade vägar, vanligtvis utan att snitthastigheten minskar.

Förarna kommer att uppleva bättre flöde och körbarhet med CCAP

Varje Performance mode ger föraren större justeringsmöjligheter

Mer dynamisk anpassning till den aktuella vägen och trafiksituationen

Lastbilarna kan rulla med Eco roll betydligt längre sträckor

Eco mode kan ställas in som det förvalda läget från start

Perfekt anpassat för Scanias ”högt moment på låga varv”-filosofi.

− Med den här uppdateringen tar vi Scania Opticruise och våra prediktiva system till en ny, ännu smartare nivå, säger Stefan Dorski, Senior Vice President och Head of Trucks inom Scania. Våra kunder kan nu, med hög precision, välja exakt vad de vill att deras lastbilar – eller förare – ska prioritera, lägsta möjliga förbrukning eller den högsta snittfarten och allt där emellan.

Scanias CCAP-system är redan erkänt för sin förmåga att ”se framåt” och utifrån hur vägen ser ut enligt topografiska kartdata planera den optimala körningen uppför och nerför backar. Grundtankarna är att undvika att behöva bromsa bort tillförd energi, att alltid använda optimal växel utan frekventa växlingar samt att sist men inte minst dra nytta av fordonets kinetiska energi (exempelvis genom att frirulla över krön).

− Att tillgodogöra sig de här ”konsterna” må låta enkelt i teorin, men i praktiken är det en gränslös mängd olika parametrar som måste vägas samman och processas för att nå ett optimalt resultat, säger Julian Kurzawscki Modro, Director för Industries & Applications inom Scania Trucks. Våra ingenjörer har lyckat göra systemet ännu smartare och därmed kapabelt att fatta ännu bättre beslut i enlighet med förarens önskemål och behov.

En långtradare från Scania är vanligtvis utrustad med upp till tre s.k. Performance modes: Economy, Standard och Performance. Dessa kan i sin tur ställas i tre olika nivåer (visas i instrumentklustret), i princip handlar det om att ge fordonet en signal om hur starkt det ska prioritera det aktuella valet i ett givet läge.

− En förare som önskar spara maximalt med bränsle väljer Economy och läge 3, vilket talar om för bilen att föraren är beredd att acceptera en ganska signifikant fartminskning under längre tid inför exempelvis ett krön, säger Julian Kurzawscki Modro. Men oftast blir snitthastigheten ändå den samma eftersom lastbilen nu kommer att kunna ligga på Eco roll med växeln i neutralläge en mycket längre sträcka när det går utför. Den inställningen är troligen inte optimal dock i tät trafik. Men poängen är att bilen och föraren nu kan prioritera i långt större utsträckning.

Förarna behöver dock inte gå till några ytterligheter för att spara bränsle. Även ett mer moderat val – som Standard mode i läge 2 – kommer ändå att ge större besparing än vad tidigare versioner av det outtröttliga CCAP-systemet gjorde:

− Den större beräkningsförmågan och de nya mer avancerade algoritmerna kommer alltid att göra skillnad, säger Julian Kurzawscki Modro. Förarna kommer att uppleva att farthållaren arbetar mer dynamiskt, helt i linje med deras egna önskemål och de aktuella väg- och trafikförhållandena. Lastbilen kommer att uppfatta detta och leverera i enlighet med förarens önskemål.

Alla Scania-lastbilar (med några mycket sällsynta undantag) som beställs från nu med CCAP-funktionen kommer automatiskt att få den nya versionen. Redan levererade bilar kan uppgraderas på närmsta Scania-verkstad, förutsatt att de har den Super-baserade drivlina som introducerades i november 2021.