Nyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll Stockholm bangårdar

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Uppdraget avser drift och underhåll av samtliga bangårdar inom Stockholm samt linjebunden kraft. Anbudssumman uppgår till 207 MSEK. 

– Drift och underhåll är kärnan i vår affär och kontraktet stärker vår position på marknaden. Det bidrar också till ökade volymer inom vårt kraftsegment, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord. 

I dagsläget ingår bangårdarna i befintliga underhållskontrakt i Stockholmregionen, men bryts nu ut och bildar ett eget basunderhåll. Kontraktsdelen avseende linjebunden kraft omfattar tillsammans med linjebunden kraft för Stockholm Syd, Stockholm Mitt, Stockholm Nord också Stockholm bangårdar. Kontraktet omfattar 182 nät- och fördelningsstationer samt 238 tågvärmeanläggningar.

– Våra anbudsframgångar under 2023 fortsätter, vilket är mycket glädjande. Vi ser fram emot att fortsätta vårt viktiga uppdrag kopplat till drift och underhåll som bidrar till en hållbar infrastruktur och ökad mobilitet i regionen, säger Stefan Gustavsson, vd för Infranord. 

Kontraktet gäller från den 1 maj 2024.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.