Nyheter

Debatt: ”Var är visionerna för infrastrukturpolitiken, Carlson?”

”Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) borde inrätta en infrastrukturberedning för att skapa en bred politisk förankring som gynnar långsiktighet och hållbar tillväxt.”

Det skriver riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) i en debattartikel i Altinget: 

”I samband med att Sverige, under andra halvan av 1800-talet, stod i färd med att bygga södra och västra stambanorna genom Sverige fördes en livlig diskussion i dåtidens riksdag hur detta skulle finansieras. Johan August Gripenstedt, som då var finansminister, argumenterade för att denna investering borde finansieras med statslån. Järnvägen skulle då kunna vara snabbt på plats och bland annat gagna företagens behov av transporter.”

”Detta var ju i en tid när industrialiseringen tog ordentlig fart. Talen som kommit att kallas blomstermålningarna eftersom Gripenstedts beskrivning av vad denna investering skulle betyda för Sveriges tillväxt, välstånd och utveckling ansågs nästan vara i överkant. Det som hände var i själva verket en av de viktigaste insatserna i Sveriges moderna utveckling och kom verkligen att vida överträffa Gripenstedts blomstermålningar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/var-ar-visionerna-for-infrastrukturpolitiken-carlson