Nyheter

Volvo Group Mobility Transformation Forum vill se samarbete för att påskynda Europas fossilfria framtid

Volvokoncernen vill se en ökad dialog mellan beslutsfattare och fordons- och infrastrukturbranschen kring framtidens mobilitet vid sitt årliga Mobility Transformation Forum i Bryssel den 23 maj, som kommer att streamas live på LinkedIn. Under evenemanget kommer Volvokoncernen presentera fortsatta investeringar i fossilfria framdrivningstekniker, tjänster och affärslösningar men också belysa behovet av investeringar i infrastruktur och laddningskapacitet i hela Europa.

Parallellt med paneldiskussioner och samtal kommer Volvos batterielektriska, vätgasdrivna och AI-baserade teknik att presenteras, vilket visar på Volvokoncernens branschledande förmåga att leverera en framtid med nettonollutsläpp inom flera transportsektorer – från långdistansdistribution till sista milen-leveranser i innerstaden.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen, betonar att det krävs ytterligare sektorsövergripande samarbete mellan energileverantörer, logistikföretag, fordonstillverkare och beslutsfattare både på EU-nivå och nationell nivå för att lyckas med den gröna och digitala omställningen.

– Branschen måste prioritera investeringar i innovativa, hållbara tekniker och processer med stöd från beslutsfattare och andra aktörer i hela värdekedjan. Förmågan att effektivt samarbeta är avgörande för att vi gemensamt ska lyckas uppnå ett mobilitetsekosystem som är både hållbart och inkluderande som gör det möjligt för kommande generationer att frodas. Vi står just nu vid en avgörande punkt i historien och ledarna måste kliva fram om vi ska kunna förverkliga detta, säger Martin Lundstedt.

Mobility Transformation Forum inleds med ett öppningsanförande av Ebba Busch, Sveriges vice statsminister och energi- och näringsminister. Deltagarna kan se fram emot insiktsfulla paneldebatter, samtalsforum och en exklusiv presentation av Volvos innovativa och hållbara transportlösningar.

Talare vid evenemanget inkluderar Pascal Canfin, ledamot i Europaparlamentet och ordförande för miljöutskottet, Clara de la Torre, biträdande generaldirektör vid generaldirektoratet för klimatpolitik vid Europeiska kommissionen, Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen, Anna Borg, vd för Vattenfall, Oscar de Bok, vd för DHL, Timo Kiiha, chef för Corporate Lending Northern Europe för EIB och Lars Stenqvist CTO för Volvokoncernen.