Nyheter

Vikten av att införa molntjänster inom offentlig sektor i EMEA

Text: Michele Cito, Director Partner Sales Regional, Red Hat

Cloud computing har revolutionerat IT-branschen och gjort det möjligt för företag att lägga ut många av sina IT-funktioner i molnet, minska driftskostnaderna, förbättra effektiviteten och öka flexibiliteten. Medan den privata sektorn har varit snabb med att ta till sig molnbaserade lösningar, har den offentliga sektorn varit långsammare att hoppa på tåget. Detta förändras dock sakta men säkert, och allt fler regeringar och offentliga institutioner i EMEA börja använda molntjänster.

Lokala IT-system kan vara dyra att köpa, installera och underhålla samt kräver betydande resurser för att de ska fungera effektivt. Managerade molntjänster eliminerar behovet av stora kapitalinvesteringar i IT-infrastruktur och minskar driftskostnaderna. Enligt en undersökning genomförd år 2020 av Europeiska unionens sektion för cybersäkerhet (ENISA) uppgavs kostnadsbesparingar vara den viktigaste drivkraften för molnsatsningar bland offentliga organisationer inom EU.

Ett exempel är Red Hats kunder inom den offentliga sektorn i EMEA, som lyfter fram behovet av att påskynda sina molnimplementeringar, och särskiljer dem mellan offentliga moln och andra typer, beroende på hur känslig information och typ av tjänster som hanteras.

Med molntjänster menas on-demand-hantering av applikationer, lagring och processorkraft med mera. Istället för att äga och underhålla fysiska servrar och annan infrastruktur tillåter molnet företag och individer att använda resurser som underhålls och hanteras av en tredjepartsleverantör. Molntjänster erbjuder flera fördelar, såsom skalbarhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet, vilket gör dem allt mer populära.

Förbättra smidighet och lyhördhet

Managerade molntjänster kan hjälpa offentliga institutioner att bli snabbrörligare och mer lyhörda för förändrade affärsmiljöer. Molnbaserade lösningar erbjuder förbättrad flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet, vilket gör det möjligt att snabbt anpassa sig till föränderliga affärsmiljöer, utan att behöva oroa sig för de begränsningar som traditionell IT-infrastruktur medför. Ett exempel är pandemin, som har uppmuntrat många offentliga organisationer att snabbt anpassa sig till distansarbete, vilket skulle ha varit nästintill omöjligt utan användning av molnbaserade applikationer.

En annan betydande fördel med molntjänster är förbättrad datasäkerhet och regelefterlevnad. Molnleverantörer investerar mycket i cybersäkerhet och dataskydd, vilket ger organisationer robusta säkerhetsåtgärder och pålitliga backup-lösningar. Dessutom kan molntjänster hjälpa offentliga organisationer att följa olika datasekretess- och regulatoriska krav, såsom GDPR, som kräver strikta integritets- och dataskyddsåtgärder för EU-medborgare.

Trots de många fördelarna med att använda molnet, står organisationer inom den offentliga sektorn i EMEA inför specifika utmaningar när de går över till molnet. Ett av de största hindren är den komplexa regulatoriska miljön, som ofta skiljer sig åt mellan regioner och länder. Dessutom möter många organisationer inom den offentliga sektorn motstånd från IT-personal som är tveksamma till att ta till sig nya teknologier och processer – en utmaning som kan övervinnas genom att investera i personalutbildning och utvecklingsprogram.

Dessutom är digital suveränitet ett växande problem eftersom företag och regeringar i allt högre grad förlitar sig på molnleverantörer för att lagra och bearbeta sin data. Problemet uppstår på grund av det faktum att molnleverantörer, ofta baserade i andra länder, har tillgång till känslig data och kan vara föremål för lagar och förordningar i sina egna jurisdiktioner. För att ta itu med denna fråga finns det ett behov av att upprätta riktlinjer och regler som främjar digitalt oberoende, såsom krav på datalokalisering och utveckling av molntjänster, samtidigt som man säkerställer att internationella dataflöden inte begränsas i onödan.

Sammanfattningsvis så tar den offentliga sektorns införande av molntjänster i EMEA fart, pådrivet av kostnadsbesparingar, ökad smidighet och datasäkerhet. Även om utmaningar kvarstår kan institutioner inom den offentliga sektorn som proaktivt anammar molnteknik få betydande fördelar i form av operativ effektivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad säkerhet. Med rätt strategier och investeringar kan den offentliga sektorn leverera mer lyhörda och kostnadseffektiva tjänster till medborgarna.