Nyheter

Lanserar ny funktion för optimering av fyllnadsgraden i transporter

Pinpointer lanserar idag en helt ny funktion inom deras erbjudande för uppföljning.

Den nya funktionen i den digitala tjänsten innebär att användare kan få information om fyllnadsgraden av massor i transporter. Baserat på denna data kan fyllnadsgraden optimeras vilket kan leda till färre transporter och minskad klimatpåverkan samtidigt som det innebär högre effektivitet och ekonomiska besparingar.

Enligt Trafikverket står inrikes transporter för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp, varav vägtrafiken står för drygt 90 procent av utsläppen. Samtidigt uppger Boverket att bygg- och fastighetssektorn år 2020 stod för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det finns olika sätt att påverka och minska utsläpp från transporter i byggsektorn. Ett sätt handlar om att arbeta mer transporteffektivt, där fyllnadsgraden är en mycket viktig del. I ett av de första byggprojekt som fått möjlighet att testa Pinpointers nya funktion kring fyllnadsgrad visar data att den varierar mellan 30% och 110%.

– Det finns en stor förbättringspotential när det kommer till transporters fyllnadsgrad, men det har inte tidigare funnits något enkelt sätt att få denna information. Med hjälp av vår digitala tjänst vill vi skapa rätt förutsättningar för branschen att göra uppföljning i sina projekt, bland annat kring fyllnadsgraden, för att kunna minska sin klimatpåverkan. Vi tror att det här är något som på riktigt kan bidra till en mer hållbar masshantering, säger Joakim Klintred, grundare och vd på Pinpointer.

Flera positiva effekter

Genom att optimera fyllnadsgraden med Pinpointers nya funktion kan antalet transportrörelser minskas vilket får flera positiva effekter:

Minskade transportkostnader

Minskat koldioxidutsläpp

Mer effektiv produktion

Dessutom innebär det att andra negativa miljökonsekvenser som till exempel buller och damm minskar.

Så fungerar det

Så snart ett lass har tippats uppger chauffören lastens vikt och sitt fordons lastkapacitet för den aktuella transportsträckan direkt i Pinpointers mobilapp. Med hjälp av den informationen beräknas fyllnadsgraden, som är kvoten mellan lastens vikt och fordonets lastkapacitet. Fyllnadsgraden tillsammans med all rådata syns sedan i den digitala tjänsten. Där kan användare analysera, följa upp och bearbeta datan för att optimera sina transporter och genom det effektivisera sin masshantering samtidigt som överlast undviks.

Bred uppföljning och kontroll

Möjligheten att få information om fyllnadsgraden är en del av Pinpointers helhetserbjudande kring uppföljning som innebär att all data och allt underlag samlas digitalt på ett ställe. Förutom fyllnadsgrad framgår information om mängd, transportsträcka och mottagningsplats för varje enskild transport. Det ger en god kontroll i byggprojekt och möjlighet att optimera produktionen. All data kan enkelt exporteras till Excel för vidare bearbetning, exempelvis för beräkning av klimatutsläpp. Vågkvitton, markmiljöundersökningar och andra relevanta underlag sparas i tjänsten.

– Nu breddar vi vårt erbjudande inom uppföljning, eftersom vi vet att det är oerhört viktigt. Med den nya funktionen i vår digitala tjänst kombinerat med vårt kompetenta team gör vi det möjligt för allt från platschefer till miljöspecialister och andra användare att få data om fyllnadsgraden. En nyhet som får positiva effekter för både ekonomin och klimatet, avslutar Joakim Klintred.

För Pinpointers befintliga kunder tillkommer den nya funktionen automatiskt i tjänsten. För nya kunder erbjuds den som en del inom uppföljning.