Nyheter

Ny ordförande i Svensk Kollektivtrafik

På årsstämman för Svensk Kollektivtrafik den 23 maj 2023 valdes Bijan Zainali (S) till ny ordförande. Han är även ordförande i Västtrafik och regionråd i Västra Götalandsregionen.

Som 1:e vice ordförande valdes Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm och 2:e vice ordförande i Trafiknämnden i Stockholm. Som 2:e vice ordförande valdes Elisabeth Björk (V), regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Region Värmland.Till styrelsen valdes även ett antal nya ledamöter.

– Det är med stor tillförsikt som jag tar mig an arbetet som ordförande. Tillsammans med presidiet, styrelsen och branschföreträdare kommer vi att fortsätta arbeta för utveckling av kollektivtrafiken i hela landet. En tillgänglig, trygg och prisvärd kollektivtrafik bidrar till hållbara resor, och har en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle, säger ordförande Bijan Zainali (S).

– Det är hedrande att få fortsätta arbeta med kollektivtrafikens utveckling i Sverige. Detta inte bara tillsammans med ett nytt presidium utan också tillsammans med en framåtblickande, kompetent och samlad bransch, säger Kristoffer Tamsons (M).

– Kollektivtrafiken är inne i en intressant fas, framtidens resande är kollektivt och det pågår mycket utvecklingsarbete runt om i Sverige. Jag ser fram emot att på nationell nivå vara med och arbeta för att stärka och utveckla kollektivtrafiken, säger 2:e vice ordförande Elisabeth Björk (V).