Nyheter

Ny plattform gör det enklare att säkra distans- och hybridarbete

Barracuda Networks lanserar nu plattformen SecureEdge som ska göra det enklare att säkra distans- och hybridarbete, användare, webbplatser och IoT-enheter. Plattformen bygger på en SASE-lösning (Secure Access Service Edge) och levereras som en tjänst där det blir enkelt att hantera och koppla ihop enheter, applikationer, moln- och hybridmiljöer.

En sammanhållande lösning gör att företag och MSP:er kan öka säkerheten och minska kostnaderna. Med färre system krymper också kostnaderna för intern och extern support. Samtidigt höjs säkerheten, bland annat genom minskad risk för felkonfigurationer och problem som ofta uppstår när separata säkerhetssystem ska fungera ihop. SecureEdge hjälper användarna att integrera Barracudas Secure SD-WAN, Firewall-as-a-Service, Zero Trust Network Access, och Secure Web Gateway.

– Intresset för molnbaserade SASE-tjänster är väldigt stort. De ger företag en möjlighet att snabbt och effektivt höja IT-säkerheten i den egna organisationen – särskilt i hybridmiljöer där enheter används i olika miljöer och nätverk, kommenterar Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Enligt Gartner kommer 80 procent av företagen att senast år 2025 ha en strategi för att förena webb, molntjänster och privat applikationsåtkomst med en SASE-/SSE-arkitektur. Det kan jämföras med 20 procent år 2021.

– Med SecureEdge kan vi nu erbjuda en molnbaserad SASE-plattform som gör det möjligt för användarna att kontrollera åtkomsten till data från vilken enhet som helst, när som helst, var som helst, fortsätter Peter Graymon.

Kort om Barracuda SecureEdge:

Flerskiktigt nätverksskydd – ger konsekvent policytillämpning för användare på arbetsplatsen och på distans, levererat från molnet, lokalt eller i en hybridmiljö.

Skydd mot webbaserade hot – oavsett var användaren befinner sig.

Zero Trust Access – ger användarna säker fjärråtkomst till alla applikationer och arbeten.

Secure SD-WAN-funktioner – underlättar optimerad moln- och applikationsåtkomst från alla användare eller webbplatser.

Barracuda SecureEdge är tillgängligt för kunder, partner och MSP:er.

Mer information finns:

här»