Nyheter

Premiär för Hisingsbrons trapptorn

Nu öppnas Hisingsbrons trapptorn. Det är den sista milstolpen i byggnationen av stadens nya bro. 

Hisingsbron är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg och regionen. Den 9 maj 2021 öppnades bron för gående, cyklister, bilar och bussar. Spårvagnarna började trafikera bron den 16 augusti och den 5 september kom Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf till den officiella invigningsceremonin för Hisingsbron.

Nu är trapptornen klara och kan öppnas för allmänheten.

Öppningen av Hisingsbrons trapptorn flyttades fram på grund av ett konstruktionsfel, som innebar att balkongerna på två av de fyra trapptornen behövde förstärkas. Inget trapptorn har behövt rivas, men på delar av de två balkongerna har betong bilats bort för att förstärka armeringen och gjuta ny betong.