Nyheter

Göteborg slår Stockholm i attraktionskraft

Bristen på arbetskraft är rekordhög inom en rad branscher och att förstå var kvalificerade kandidater vill jobba och bo har blivit viktigare än någonsin för kommuner, regioner, arbetsgivare och investerare. Därför släpper Future Place Leadership nu rapporten Talent City Index Sverige som ska ge svar på frågor om svenska städers attraktionskraft.

– För att lyckas i konkurrensen om de mest eftertraktade kandidaterna krävs en genomtänkt strategi och en förståelse för hur man attraherar målgruppen. Vad får framtidens arbetskraft att överväga flytt till ny ort – och vad får dagens kommuninvånare att vilja stanna kvar? Genom rapporten vill vi bidra med insikter om svenska städers främsta attraktionskraft bland olika yrkes- och åldersgrupper, förklarar Marcus Andersson, vd på Future Place Leadership.

Talent City Index Sverige bygger på en undersökning bland 2000 svenskar i den grupp som är mest flyttbenägen mellan 20-45 år. Rapporten rankar de 50 största stadsregionerna i Sverige efter hur attraktiva de är och pekar även ut vilka regioner som riskerar att tappa invånare i framtiden.

Ett urval insikter från rapporten:

Göteborg slår Stockholm som Sveriges mest attraktiva stadGotland hamnar på sjätte plats och ses som en särskilt attraktiv stad bland lärare och yrkesverksamma inom IT och vård.

Bland de platser med störst risk att tappa invånare den närmsta femårsperioden rankas Blekinge högst, följt av Malmö på andra plats

Fem av tio norrländska städer placerade sig bland de 20 sista i rankningen. Städer som Umeå, Skellefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik underpresterar i förhållande till sin storlek, vilket indikerar att norra Sverige kommer möta stora utmaningar att locka nya invånare. För att lyckas attrahera 100 000 nya invånare de närmaste åren och möta de stora industrietableringarnas kompetensbehov blir det avgörande att intensifiera arbetet att övertyga fler att flytta till norra Sverige.

Stora städer med många eller stora privata och offentliga arbetsgivare som Linköping, Örebro, Västerås och Norrköping underpresterar generellt i förhållande till sin storlek, och får se sig omsprungna av städer som Lund, Halmstad och Helsingborg.

Egenföretagare och frilansare söker sig generellt till mindre kommuner som Gotland, Falkenberg, Enköping och Eskilstuna. Det är sannolikt en effekt av pandemin som bidragit till ett flexiblare arbetsliv och fått fler att upptäcka möjligheter utanför storstadsregionerna. Chefer söker sig i större utsträckning till större stadsregioner med Stockholm och Göteborg på delad förstaplats, men även här letar sig flera mindre kommuner in på listan, däribland Gävle på topp tio.

Inom IT-sektorn rankas storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Malmö högst, följt av Gotland och Jönköping för studerande och Lund och Gotland för yrkesverksamma. De inom IT är också den mest rörliga yrkesgruppen, följt av ekonomer och ingenjörer.

De med utbildningsbakgrund inom IT och ingenjörsvetenskap rankar karriärmöjligheter som den viktigaste attraktionsfaktorn, medan ekonomer och de inom hälsa och vård rankar livsstil högst.

Här kan du ladda ner gratisversionen av rapporten som ger en överblick av rankningen: 

Länk

För mer information om Talent City Index:

 www.talentcityindex.com

Foto: Pasi Mämmelä