Nyheter

Green Cargo leasar fem nya Vectron-lok från Siemens för den skandinaviska korridoren

Alpha Trains, det leasingbolaget för lok och passagerartåg i Europera, erbjuder helt nya Vectron AC-lok från Siemens till den skandinaviska godstransportmarknaden. Green Cargo har tecknat ett långsiktigt leasingavtal för fem Vectron-lok för den skandinaviska korridoren. Dessa Vectron-lok är nya på marknaden och Green Cargo är en av de första operatörerna att leasa denna loktyp. Loken är godkända för drift i Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige och Norge och kan köras i en hastighet på upp till 200 kilometer i timmen.

Med dessa nya Vectron-lok moderniserar Green Cargo sin flotta och fortsätter att utveckla sin internationella trafik från Malmö genom Danmark till Tyskland och tillbaka, för att bättre kunna betjäna sina kunder. Alla Vectron-lok är utrustade med ETCS, vilket kommer att ge Green Cargo stor flexibilitet när Sverige gradvis implementerar ETCS under de kommande åren. Loken kommer att levereras under 2023.

Det här leasingavtalet är det första fullserviceavtalet för Siemens Vectron-lok för Alpha Trains i Skandinavien. Alpha Trains har anlitat Siemens Mobility i Sverige för att utföra fullservice på Vectron-loken. Service av loken kommer att utföras i den nyöppnade lokverkstaden i Malmö och vändpunkten i tyska Maschen.

Partnerskapet mellan Alpha Trains och Siemens Mobility i Sverige garanterar en högkvalitativ underhållsnivå med fokus på effektivitet för maximerad drifttid och låga driftskostnader.

– Som ett företag med stark kundfokus är Alpha Trains glada över att kunna förse Green Cargo med våra senaste Siemens Vectron-lok för att modernisera sin flotta. Vi tror att dessa lok kommer att minska transporternas miljöpåverkan avsevärt och samtidigt erbjuda exceptionell prestanda och tillförlitlighet. Dessutom understryker vårt partnerskap för fullserviceunderhåll med Siemens Mobility i Sverige vårt åtagande att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva tjänster till våra kunder, vilket bidrar till att minska deras driftskostnader och säkerställa maximal drifttid för deras verksamhet, säger Fernando Pérez, tillförordnad vd för Alpha Trains Group.

– Vi är mycket glada över detta första samarbete med Alpha Trains i Sverige. Med vårt prestationsbaserade tillvägagångssätt kommer vi att kunna stödja Alpha Trains i deras ambition att växa ytterligare på den europeiska marknaden, säger Kristina Nyquist, vd för Siemens Mobility i Sverige.

Alpha Trains är starkt engagerade i att bidra till uppnåendet av klimatmålen genom att stödja omställningen från väg till järnväg och främja miljövänliga rälstransportlösningar. Introduktionen av de nya Siemens Vectron-loken på den skandinaviska godstransportmarknaden är ett viktigt steg mot att uppnå detta mål. Med sin toppmoderna teknik har Vectron-loken även en betydande positiv inverkan på miljön, eftersom de släpper ut betydligt lägre nivåer av föroreningar och växthusgaser än vägtransporter.