Nyheter

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.

År 2024 händer det mycket i frågan om Öresundsmetron. På den svenska sidan blir Trafikverkets behov av kapacitet och redundans på järnvägen och över Öresund klar. I Malmö väntas inriktningsbeslut för sträckningar och stationslägen vara på plats. I Danmark kommer miljökonsekvensutredningen av ny metrolinje, M5, inklusive en delutredning om Öresundsmetrons anslutning till M5, vara färdig.

Det kan låta tekniskt, men är viktiga steg mot att göra en borrad tunnel under Öresund till verklighet. En förbindelse med en större arbetsmarknad och nya affärsmöjligheter som bara några exempel på positiva effekter.

Seminariet ägde rum i Dockan, inte långt från de föreslagna placeringarna av metrostationer.
– Vi driver på för att den svenska och danska staten ska göra en gemensam analys av trafikflöden i stort, men också om arbetsmarknadsregionen. Det här är inte något som bara kan planeras inom landsgränserna, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Danmark och näringslivet i täten
Att Danmark ligger längre fram genom till exempel landanslutningar och annan omkringliggande infrastruktur var panelen rörande överens om. Den nära förestående invigningen av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är en förklaring. Det finns också mycket att lära av näringslivets engagemang i regionen.
– Våra undersökningar visar att näringslivet går före när det kommer till integration mellan de två länderna, berättar Jenny Andersson, biträdande chef och senioranalytiker på Öresundsinstituttet.
– Vi ser stor skillnad på den danska sidan där organisationer som dansk industri och danskt näringsliv har en aktiv roll och driver politiken framför sig i processen. Den tillgången till nationella aktörer har vi inte här på samma sätt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Med avgångar var 90:e sekund och en halverad restid till 20 minuter skulle en metro mellan Malmö och Köpenhamn öka rörligheten mellan Sverige och Danmark avsevärt, med en större arbetsmarknad och nya affärsmöjligheter som bara några exempel på positiva effekter.

– När man driver bolag gör man det med siktet på det som ska ge leverans om tio, femton år och inte bara när man ”måste” göra något. Öresundsbron har lett till stora samhällsekonomiska nyttor både på ett regionalt och nationellt plan och det är samma sak vi behöver titta på när vi nu pratar om metron; hur tillvaratar vi på bästa sätt den potential som finns i den här starka arbetskraftsregionen, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Varför engagerar sig Wihlborgs för ytterligare förbindelser?

Wihlborgs har ett stort engagemang för Öresundsregionen. Ett engagemang som sträcker sig genom affärslivets utveckling, hyresgästers vardag, städernas tillväxt och till hela regionens framtid. Regionen behöver kunna attrahera investeringar, kapital, infrastruktur och arbetskraft för att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt.

Ytterligare förbindelser och därmed ökad rörlighet mellan Sverige och Danmark ökar integrationen och stärker arbetsmarknaden i regionen. Det finns en outnyttjad potential inte minst i det stora behovet av arbetskraft på den danska sidan och arbetslöshet på den svenska.

Just nu finns ett fönster för just Öresundsmetron i och med de processer som startats upp. Med metron finns ett unikt tillfälle att koppla ihop två arbetsmarknader och skapa dynamiska och samhällsekonomiskt lönsamma flöden.