Nyheter

Resenärsinformation i världsklass, men föraren då?

Det är inte ovanligt att resenären som kliver på bussen är mer uppdaterad gällande störningar i trafiken än vad föraren är. Med Hogias LinjeGuiden säkerställer man en gemensam verklighet av trafikläget för förare, resenär och trafikledare. Föraren vägleds med realtidsuppdaterad trafikinformation och kan känna sig trygg med att både köra rätt och att vara punktlig.

Hogias LinjeGuiden är webbverktyget som guidar föraren rätt oavsett trafikläge och omplaneringar. I två vyer har föraren koll på hållplatslista och karta med navigator – samtidigt. Med sekundtäta uppdateringar av bussens position och trafikledarnas snabba agerande kör föraren sin tur med rätt förutsättningar. Inställda hållplatser, omplanerade vägval och passningar blir tydliga och enkla att följa. Rutten flyter på enligt tidtabell och föraren har korrekt information att både köra efter och ge ut till resenärerna. Alla har en och samma bild av trafiken; föraren, resenären och trafikledningen.

Använd befintlig utrustning

Betyder det här ännu fler manicker in i fordonet? Nej, med den här nya versionen kopplar du upp dig direkt på vilken enhet som helst, till exempel befintlig skärm i fordonet, eller på en surfplatta eller smartphone. Det enda som behövs är en uppkoppling till internet. Idag har vi en mjukvara i fordonen som förmedlar data till LinjeGuiden via en lokal datakälla i bussen. Med den här nya lösningen behöver du alltså inte ha ytterligare utrustning i bussen, utan det räcker med positionen och sedan synkas och hämtas all data via LinjeGuiden från molnet ner till din egen valda befintliga skärm. Med positioneringen kopplar man sedan ihop bussen med turen. Föraren anmäler sig på sitt omlopp och får då exakt information om hur nästa tur ska köras. Använder du en portabel enhet väljer du vilket fordon som du vill följa, men på bussens fasta skärm kommer den upp automatiskt, och sedan är du redo för din guidade rutt.

Tvådelad vy med mångfacetterad nytta

I en tvådelad vy ser du både hållplatslista och vägbeskrivning, likt vilken GPS-baserad navigator som helst. Föraren följer den planerade färdvägen – enligt normal rutt eller omplanerad körväg. Trafikledningen kan via trafikledningssystemet bestämma att bussen ska ta en annan körväg, vilket föraren tydligt ser i god tid innan. Föraren ser även inställda hållplatser. Här finns också uppdaterad information om passning av hållplatser och tidsschema om hur den ligger till på turen – i form av försening, avgångstid samt tidsangivelse för inväntning av andra fordon. Föraren får också hjälp att räkna ner till avgångstid vid reglerhållplatser.

LinjeGuiden är ett viktigt beslutsstöd för föraren, som samtidigt kan vara mer proaktiv i att ge bättre service och svara på frågor med korrekt och uppdaterad information:

Utbytt hållplatsläge

Inställda hållplatser

Passning

Störningsmeddelande

Omlagd körväg med navigering

Håll ditt löfte till resenären!

Trafikplanerarna lägger ner ett stort och minutiöst arbete för att trafiken ska flyta på. Och den planerade trafiken är ett löfte till resenären, ett löfte som blir lätt att hålla om man kan hjälpa den som utför själva tjänsten, nämligen föraren. Att förse föraren med rätt information vid rätt tidpunkt eliminerar tveksamheter om vart de ska köra. Föraren undviker således svårigheter och felaktiga beslut som stoppar upp flödet och orsakar förseningar. Alla fordon skickar varje sekund en GPS-position till centralsystemet och får som respons en återkoppling på status just nu avseende planerad trafik och eventuella förändringar som har gjorts. Frekventa uppdateringar ger dig ett robust system och du kan köra din trafik lika stabilt som den är välplanerad.

Bra flyt i trafiken – och sen då?

LinjeGuidens huvudsyfte är att ge föraren ett uppdaterat stöd för att kunna utföra sitt arbete på det mest optimala sättet. Men det finns förstås fler fördelar med verktyget. Ett riktigt bra förarstöd minskar även tiden för utbildning av nya förare. De får direkt guidning av tekniken med korrekta körvägar vid till exempel omplanering. Föraren får också bättre förutsättningar att svara på resenärernas frågor när de har som minst samma information, vilket fram till nu varit svårt eftersom informationsflödena till resenärerna haft en högre prioritering. Med LinjeGuiden får föraren koll på utlovade anslutningar och passningar – ska bussen invänta andra fordon eller inte? Dessutom har föraren bra koll på hur man ligger till i förhållande till tidtabell, både just nu och prognosticerat för turen framåt.

Att sätta förarens arbetssituation främst betyder i slutändan bättre service till resenären. Du eliminerar risken för felkörningar genom rätt information och tydligt kartstöd. Följ strecket och hamna rätt, helt enkelt.