Nyheter

Bolt stärker erbjudandet mot företagskunder i Stockholm och Göteborg

Europas ledande mobilitetsplattform Bolt har ett starkt år bakom sig i Sverige. Under 2023 nådde bolaget 1,5 miljoner kunder på plattformen. Nu introduceras möjligheten att förhandsboka resor via Bolt-appen, vilket framförallt ska attrahera fler företagskunder. 

– Bolt har haft en väldigt stark utveckling i Sverige. Idag gör vi fler taxiresor än någon annan aktör på den privata taximarknaden och ser goda möjligheter att stärka vår position. I synnerhet ökar efterfrågan från företag just nu. Det rådande ekonomiska klimatet innebär att många företag ser över sina utgifter och prioriterar flexibla, kostnadseffektiva lösningar, säger Lina Dahlander, Sverigechef för Bolts taxiverksamhet.

Under 2022 växte Bolts globala försäljning till företagskunder med hela 425 procent. Tillväxten förklaras genom en ökad försäljning på existerande kundbas i kombination med en stark tillströmning av nya kunder.  – Vi ser en önskan från företag att främja fysiska möten mellan kollegor efter år av sittande bakom en skärm. I många fall är det mycket rimligare att ge anställda möjligheten att åka kollektivt, med taxi eller elsparkcykel, än att exempelvis erbjuda en tjänstebil. De fasta kostnaderna minskar dramatiskt samtidigt som delad mobilitet bidrar till trivsammare städer och ett bättre klimat, säger Julia Maxén, Sverigechef för Bolt Business.

Förbokning av taxiresor blir nu tillgängligt i centrala delar av Stockholm och Göteborg och är ytterligare en pusselbit som förbättrar användarupplevelsen. Bokning kan göras tidigast tre dygn innan avfärd.  Det är även möjligt att boka resor till flygplatserna Arlanda, Bromma och Landvetter.  – Möjligheten att förboka taxiresor har länge varit högt upp på kundernas önskelista så vi är glada att äntligen kunna erbjuda detta. Vi kan redan se ett mönster att många förbokar resor till till exempel flygplatser, avslutar Julia Maxén.

Europas ledande mobilitetsplattform Bolt har ett starkt år bakom sig i Sverige. Under 2023 nådde bolaget 1,5 miljoner kunder på plattformen. Nu introduceras möjligheten att förhandsboka resor via Bolt-appen, vilket framförallt ska attrahera fler företagskunder.

– Bolt har haft en väldigt stark utveckling i Sverige. Idag gör vi fler taxiresor än någon annan aktör på den privata taximarknaden och ser goda möjligheter att stärka vår position. I synnerhet ökar efterfrågan från företag just nu. Det rådande ekonomiska klimatet innebär att många företag ser över sina utgifter och prioriterar flexibla, kostnadseffektiva lösningar, säger Lina Dahlander, Sverigechef för Bolts taxiverksamhet.

Under 2022 växte Bolts globala försäljning till företagskunder med hela 425 procent. Tillväxten förklaras genom en ökad försäljning på existerande kundbas i kombination med en stark tillströmning av nya kunder.  – Vi ser en önskan från företag att främja fysiska möten mellan kollegor efter år av sittande bakom en skärm. I många fall är det mycket rimligare att ge anställda möjligheten att åka kollektivt, med taxi eller elsparkcykel, än att exempelvis erbjuda en tjänstebil. De fasta kostnaderna minskar dramatiskt samtidigt som delad mobilitet bidrar till trivsammare städer och ett bättre klimat, säger Julia Maxén, Sverigechef för Bolt Business.

Förbokning av taxiresor blir nu tillgängligt i centrala delar av Stockholm och Göteborg och är ytterligare en pusselbit som förbättrar användarupplevelsen. Bokning kan göras tidigast tre dygn innan avfärd.  Det är även möjligt att boka resor till flygplatserna Arlanda, Bromma och Landvetter.

– Möjligheten att förboka taxiresor har länge varit högt upp på kundernas önskelista så vi är glada att äntligen kunna erbjuda detta. Vi kan redan se ett mönster att många förbokar resor till till exempel flygplatser, avslutar Julia Maxén.

På bilden: Julia Maxén

Foto: Bolt