Nyheter

Digitala nomader landar i Rhodos

Rhodes Digital Nomads: alla vägar leder till Rhodos Australien, Kanada, Sverige och nu Rhodos. Maria Hajman har upplevt vitt spridda arbetsmiljöer. Idag är hon en av testpiloterna i Rhodes Digital Nomads-projektet. Tillsammans med 16 andra medarbetare från runt om i Europa har hon provat på livet som digital nomad.

Den grekiska regionen Sydegeiska öarna siktar på att bli en av världens mest hållbara destinationer, och det ska ske med hjälp av teknikens under. I vår började resan mot den optimala miljön för digitala nomader som lever och arbetar med flytande hemort. I början av mars landade Maria tillsammans med 16 av sina kollegor från Cisco i Rhodos, Grekland. Väl på plats kunde de välja mellan att arbeta i den egna lägenheten eller på fyra unika co-working-kontor runt om i staden.

Under projektets gång har deltagarna arbetat som normalt, men de medverkar också i en forskningsstudie om hybridarbete med tre fokusområden:

Hybridarbete: undersöker hur arbetslivet bli mer sömlöst genom att bredda arbetsmiljön inte bara till hemmet utan över en hel stad

Hållbara destinationer: hur kan företag och digitiala nomader bäst bidra till ekonomisk, grön och social utveckling – med målet att göra Rhodos till världens mest hållbara resmål

Uppkopplad samhörighet och hur relationen med regionen bäst kan stärkas

– Jag skulle säga att min produktivitet faktiskt gått upp sedan jag kommit hit! Att vara omgiven av kollegor från olika länder och kulturer har varit inspirerande och även om vi arbetar med olika saker så blev arbetet en gemensam nämnare och vi kunde stötta varandra, säger Maria Hajman, Account Manager på Cisco. På frågan om det har varit svårt att skilja på arbetsliv och fritid på en plats som är utformad för arbete svarar hon nej. ”Det har funnits så mycket att se och göra, det problemet har jag inte upplevt alls, säger Maria Hajman, Account Manager på Cisco.

Att Cisco medverkar i initiativet är ingen tillfällighet. Dels är företaget en marknadsledande leverantör av hård- och mjukvaruplattformar för hybridarbete och även för nätverken som möjliggör det. Dessutom var Cisco redan innan pandemin en föregångare inom distansarbete, under 2019 beräknades minst 60% av personalen globalt arbeta hemma minst en dag i veckan, och 14% arbetade helt på distans. Cisco bedriver också mycket forskning och undersökningsarbete på området för att utforma framtida lösningar utifrån verksamheters och medarbetares behov.

Innan projektet på Rhodos har man genomfört ett liknande pilotprojekt i Venedig under 2022, men detta är första gången en svensk medarbetare deltar. Projektet pågår fram till sista maj.

Foto: user32212