Nyheter

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Göteborgs Hamn AB har tecknat ett systerhamnsavtal med Port of Shenzhen i sydöstra Kina. Avtalet tecknades i samband med att en 20 personer stor delegation från Shenzhen besökte Göteborgs hamn. Syftet med avtalet är att stärka samarbetet mellan hamnarna kring frågor som exempelvis hållbara transporter, volymtillväxt och ny teknik.

Hamnen i Shenzhen är världens fjärde största hamn och spelar en avgörande roll för södra Kina och den omgivande regionen. Hamnen är en enorm knutpunkt för internationell handel och med 30 miljoner hanterade containrar per år har hamnen en betydande inverkan på den globala ekonomin.

Även om hamnen är större än Göteborgs hamn sett till hanterad godsvolym, så ser man på Göteborgs hamn med stort intresse säger Göteborgs Hamn AB:s vd Elvir Dzanic:

– Båda hamnarna har det gemensamt att vi är garanter för industrins access till omvärlden. Vårt hållbarhetsarbete är en annan anledning till att internationella storhamnar så som Shenzhen är intresserade av vår verksamhet. Jag ser en stor vilja från kinesiskt håll att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan och jag är övertygad om att mycket av det vi arbetat med länge på hållbarhetsområdet i Skandinavien kan implementeras även i en kinesisk kontext.

Med utökat samarbete öppnas också möjligheten att upprätta gröna sjöfartskorridorer mellan hamnarna, vilket skulle innebära stora koldioxidminskningar för handeln mellan regionerna. För att upprätta gröna sjöfartskorridorer krävs samverkan kring alternativa bränslen, såväl som kring strategier för att implementera nya, grön teknik. Detta är områden där Göteborgs hamn ligger långt framme, och områden som diskuterades flitigt under signeringsceremonin.

– Ovanpå det så är vi ju också Skandinaviens största hamn och täcker in en viktig marknad för Kina. Vår högkvalitativa exportindustri har gått starkt i Kina länge, samtidigt som Skandinavien importerar mycket produkter från Asien. Så det finns stor potential att utveckla handelsutbytet både utifrån tillväxt- och hållbarhetsperspektiv, säger Elvir Dzanic.

Stor handel mellan länderna

Sveriges handel med Kina är omfattande. Mätt i pengar är landet Sveriges åttonde största handelspartner i världen och näst störst utanför Europa efter USA. 2022 uppgick handeln mellan Sverige och Kina till närmare 200 miljarder kronor – en ökning med 21% jämfört med 2021.

Majoriteten av Sveriges handel med Kina går via Göteborgs hamn som har direkttrafik till och från Asien och Kina varje vecka.

Göteborgs hamn strävar aktivt efter att etablera starka relationer med internationella storhamnar i länder med vilka Sverige och Skandinavien har ett stort handelsutbyte och potentiellt kunskapsutbyte. Nyligen ingick hamnen ett liknande systerhamnsavtal med Port of Los Angeles för att skapa förutsättningar för tillväxt, gröna sjöfartskorridorer och främja hållbar utveckling och digitalisering inom sjöfarten.

Delegationen från Shenzhen bestod bland annat av generaldirektören för Shenzhens hamnmyndighet Han Li Qing, direktören för transportstyrelsen i Shenzhenregionen Dong Yan Ze och samt Kinas generalkonsul i Göteborg Gu Hui. Systerhamnsavtalet undertecknades av Dong Yan Ze och Göteborgs Hamn AB:s vd Elvir Dzanic.