Nyheter

Digitalisering är nyckeln till framgång men var ska digitala revolutionen börja för svenska bolag?

Text: Per Forslund, President, Howwe Technologies

I en tid av snabb förändring och intensiv konkurrens är det avgörande att företag anpassar sig till den digitala revolutionen. Tillverkande bolag står inför enorma omställningar. I artikeln ”Det kommer att finnas de som går under” publicerad i Dagens Industri den 23 maj diskuterar Tobias Eriksson, Nordenchef för Efeso, vikten av att omfamna digitalisering och automatisering för tillverkande bolag för att överleva och blomstra i den moderna affärsvärlden.

I sak har Tobias Eriksson helt rätt, men jag vill betona behovet av att börja i rätt ände för att skapa förutsättningar att lyckas driva igenom de nödvändiga digitaliseringsprojekten. Det är med VD:n och dennes målstyrning av bolaget. Ett digitalt systemstöd för att driva strategiska initiativ och mål och kunna manövrera snabba förändringar på ett effektivt sätt på en bolagsövergripande nivå saknas på de flesta bolagen idag vilket är en stor risk för svenskt näringsliv och bolagens möjlighet att överhuvudtaget ha möjlighet att lyckas med digitalisering av övriga delar av bolaget.

Vi har sett en omfattande digitalisering inom företag där olika roller och avdelningar har anammat digitala verktyg och processer. Men det är en viktig observation att VD-rollen ofta har hamnat på efterkälken. Trots att andra exekutiva roller har digitaliserats, vilket har visat sig vara avgörande för företagets framgång och den övergripande digitaliseringen av företaget, har VD-rollen inte fått samma digitala stöd och en majoritet exekverar sina strategiska mål och initiativ med hjälp av analoga verktyg som excel, vilket är en starkt bidragande orsak till att 90 procent av strategiska initiativ som digitalisering och automatisering misslyckas*.

Industrin går igenom en revolution av både AI och digitalisering och det är viktigare än någonsin som VD att tydligt kunna sätta tydliga prioriteringar och följa upp genomförandet för att säkerställa att bolagen bibehåller sin relevans och konkurrenskraft.

Det är här digital målstyrning kommer in i bilden. Genom att erbjuda en plattform som gör det möjligt för VD och ledning att snabbt anpassa hela företaget till en föränderlig marknad och nya mål är digitaliserad målstyrning en förutsättning för hela den digitala transformationen. Med en mjukvara för målstyrning kan strategiska initiativ och mål föras framåt på ett tydligt, transparent och effektivt sätt genom hela organisationen och behovet av just detta är avgörande för hur bolagen ska lyckas navigera i den här omställningen.

Tobias Erikssons resonemang om produktivitetsförbättringar och betydelsen av digitalisering och användningen av digitala verktyg är högst relevant. Det är tydligt att företag som inte anammar dessa verktyg riskerar att hamna på efterkälken och till och med gå under. Det finns också många bolag som kommer att anamma digitala verktyg men misslyckas ändå. Att leda och driva ett bolag analogt, utan rätt systemstöd för ändamålet, är ineffektivt, begränsar kapaciteten i tvärfunktionellt arbete och tar för lång tid, oavsett vilka strategiska mål och initiativ bolag driver. För att svenska företag ska bli konkurrenskraftiga måste organisationer styras och utvecklas på ett modernt och digitalt sätt.

Att vi står inför en digital revolution är tydligt. Frågan bolag behöver ställa sig är var revolutionen ska börja för att den ska få fullt genomslag. Alltför många bolag börjar i fel ände, vilket gör att många misslyckas. Den måste börja med VD:n och VD:ns förutsättningar att kunna driva igenom digital transformation.

Som VD bör man ta ledningen i den digitala transformationen och säkerställa att hela organisationen är med på resan. För att navigera framgångsrikt genom den digitala transformationen krävs tydligt ledarskap och digitalt systemstöd som möjliggör en smidig omställning. Genom att omfamna digitalisering och automatisering kan VD:ar forma framtiden för sina företag och säkra deras plats i den snabbrörliga och konkurrensutsatta affärsvärlden.

I en tid av kraftig extern disruption där både AI och elektrifiering revolutionerar och tvingar industrier till kraftiga omställningar vill jag uppmana alla VD:ar att erkänna behovet av digitalisering av bolagets processer och verktyg för att skapa en stark grund för framgångsrik digital transformation. Genom att omfamna digitala verktyg för målstyrning kan bolag driva igenom strategiska initiativ som digitalisering och automatisering mer effektivt istället för att bli ett av de bolag som går under i kölvattnet av den snabba digitaliseringen.