Nyheter

Nya hybridrorofartyg beställda för Stena Line

Stena RoRo har på uppdrag av Stena Line designat och beställt två hybridlastbåtar från det kinesiska varvet CMI Jinling i Weihai. Fartygen kan drivas på metanol eller konventionellt bränsle och har utvecklats i linje med kommande miljökrav; exempelvis genom att de i framtiden även kan utnyttja batterier som framdriftmedel. Stor vikt har lagts på att optimera lastkapaciteten, som ökas med 80 %.

Fartygen är specialkonstruerade för att passa Stena Lines rutt mellan Belfast och Heysham på Irländska sjön och har därför förstärkt manövreringsförmåga. Stena RoRo ansvarar för kontrakt och byggnation av de s k NewMax-fartygen och leverans är planerad till år 2025.

– De här fartygen är en vidareutveckling av våra tidigare lastfartygskoncept där fokus på hållbarhet och framtidssäkring med motorer för flerbränsleförbränning är prioriterade, säger Per Westling, VD Stena RoRo.

De båda lastbåtarna är konstruerade med begränsad längd och litet djupgående för att passa de speciella förhållanden som råder i Heyshams trånga hamn.

Bakgrundsfakta:

Längd: 147 m
Kapacitet: 2.800 längdmeter, 12 passagerare och 25 besättning
Leverans: Juni 2025/November 2025

Bild: Ett NewMax-fartyg i Heyshams hamn

Rendering av Peter Mild