Nyheter

Grafen i termoplast ger kraft åt flygindustrin

Grafens multifunktionalitet gör materialet intressant för flygindustrin. Nu visar ny svensk forskning att plastdelar i flygplanens struktur blir starkare och lättare med inslag av grafen, samtidigt som den elektriska ledningsförmågan ökar.

Saab, Chalmers, 2D fab, Linköpings universitet och det brasilianska universitetet UFABC har samarbetat i ett flygprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, finansierat av Vinnova.

Hög konduktivitet

Målet har varit att utveckla grafenförbättrad multifunktionell termoplast och härdplast via experiment, modellering och simulering över tre års tid. Nu är resultaten här.

– Vi ser bra resultat med mycket hög konduktivitet och förbättrade mekaniska egenskaper, säger projektledaren Linnéa Selegård, strategichef på Saab Dynamics.

Ledande strukturer

Tillsatsen av grafen och grafenderivat i termoplast och epoxybaserade material möjliggör nya applikationer. Här är smart design och 3D-printning en högintressant process för tillverkning av ledande strukturer inom flygindustrin.

– Det finns en hel del tillämpningar för förbättrade polymerer och kompositer. Det är exempelvis viktigt att ersätta metaller ur ett kostnadseffektivt, lättvikts- och miljömässigt perspektiv, säger Linnéa Selegård.

Läs mer om projektets resultat:

här!

Läs mer om materialet grafen:

här!