Nyheter

Mobilitet för landsbygden: ”Kräv öppenhet av alla transportleverantörer”

”Vi behöver använda alla tomma platser inom färdtjänst, närtrafik och skolskjuts för att transportsystemet ska bli klimatsnällt.”

Det skriver Magnus Fransson från Mobilitet för landsbygden i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Mobilitet för landsbygden – hur mobiliserar vi för levande samhällen i hela Sverige?” handlar om effektiva och hållbara transporter för landsbygden. Platsen är Jämtland Härjedalen, men det kunde lika gärna ha varit Stockholmsregionen, för glesbygd finns i hela Sverige. Och hela Sverige behöver leva.”

”Infrastruktur och samhällsplanering behöver skapa förutsättningar för människor att bo och arbeta även på landsbygden, där avgörande resurser för omställningen finns. Och landsbygdens utmaningar är kända. Klimatsmarta kollektiva transportlösningar kräver resenärer. Vilket i en glest befolkad landsbygd, med stora avstånd, medför problem. Samma sak gäller den viktiga elektrifieringen av fordonsflottan, där laddnätet behöver byggas ut i hög takt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/krav-oppenhet-av-alla-transportleverantorer/

Foto: Tom