Nyheter

Nytt transportupplägg mellan Kina och Sverige

Nu lanserar DB Cargo Full Load Solutions ett nytt koncept för transporter som går från dörr till dörr mellan Kina och Sverige, nämligen Sea/Rail. Sjö- och tågfrakt kombineras för att skapa ett miljövänligt, tids- och kostnadseffektivt alternativ till klassisk flyg- och sjöfrakt.

Redan på tidigt 2000-tal började Full Load Solutions, då i DB Schenkers regi, bedriva godstransporter på järnväg mellan Kina och Sverige och 2013 tog det fart ordentligt. Sedan dess har förfrågningarna strömmat in och volymerna har ökat stadigt. På senare tid har man sett ett behov av att utveckla produkten ytterligare för att kunna tillgodose fler företags krav och önskemål. Däribland finns krav om att transporter ska undvika att passera genom Ryssland.

Efter en intensiv utvecklingsprocess har ett upplägg tagits fram där godset, istället för att gå med tåg genom Ryssland, transporteras med båt mellan Kina och södra Europa. Produkten Sea/Rail, är ett alternativ till klassisk flyg-, sjöfrakt och är applicerbart för både import och export. Det är en helhetslösning som täcker hela sträckan från dörr till dörr där DB Cargo Full Load Solutions har övergripande kontroll på transporten och erbjuder även tilläggstjänster som import- och exportförtullning, tulltransitering och lagring av gods.

Fördelarna med Sea/Rail är många:

Mer miljövänligt och kostnadseffektivt än flygfrakt.

Total ledtid på 30-35 dagar mellan Kina och Sverige, vilket är kortare än klassisk sjöfrakt.

Välj mellan 20′, 40′ och 40′ HQ container.

Accepterar i stort sett alla godsslag, även farligt gods.

Personlig kontakt med kunnig personal som sitter lokalt i Sverige och hanterar transporterna.

DB Cargo Full Load Solutions egenägda intermodala trailer
På den primära delen av sträckan går godset med båt och för att kunna reducera ledtiden har DB Cargo Full Load Solutions valt att samarbeta med ett mindre rederi som har direktlinje mellan Kina och södra Europa. För resterande del av transportsträckan, över kontinenten och till och från Sverige, används intermodala tåg i så stor utsträckning som möjligt. Godset transporteras då i egenägda intermodala trailers eller i container hela vägen. Detta medför att kapacitet i större utsträckning kan garanteras samt att transporten totalt sett genererar ett avsevärt lägre koldioxidutsläpp än om godset skulle fraktas med lastbil.
Sven Reissig, Head of Operations Eurasia, Road & Intermodal:
– Sea/Rail ska vara lätt att förstå och enkelt för kunden att boka. Vi har ett helhetsgrepp om transporten och man har personlig kontakt med vår personal. Vi ser redan nu stor kundnöjdhet bland de kunder som varit med sen start, säger Sven Reissig, Head of Operations Eurasia, Road & Intermodal på DB Cargo Full Load Solutions Sweden.