Nyheter

DHL tar grön logistik till en ny nivå

DHL och Formel 1® tar hållbar logistik till nya höjder i sitt fleråriga partnerskap med ett nytt initiativ denna säsong. DHL introducerar sin första lastbilsflotta med biobränsle, och använder 18 nya lastbilar den här säsongen för att stödja Formel 1® i målet om nollutsläpp till 2030.

De nya lastbilarna, som kan köras på HVO100 drop-in bränsle [*1 ] (vätebehandlad vegetabilisk olja [*2]), kommer att leverera utrustning till alla europeiska Formel 1®-tävlingar 2023. Varje lastbil kan minska koldioxidutsläppen med min. 60 % [*3]jämfört med fossila bränslen, med stor potential för högre besparingar.

– Vårt partnerskap med Formel 1® visar vårt gemensamma engagemang för hållbarhet och att minska vårt koldioxidavtryck. Vi strävar ständigt efter att göra logistiken mer hållbar och är glada över att introducera den första lastbilsflottan som körs på hållbara bränslen, säger Arjan Sissing, chef för Global Brand Marketing på Deutsche Post DHL Group (DPDHL). Som branschledare inom grön logistik bidrar de 18 lastbilarna till en DHL-flotta med ännu lägre utsläpp, och visar våra fans och kunder att det är möjligt att föra spänningen med Formel 1®-racing runt om i världen på ett hållbart sätt.

De nya lastbilarna minskar koldioxidutsläppen samtidigt som de bibehåller samma prestandanivå vad gäller lastkapacitet och körsträcka som med diesel. Ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv är hantering av biobränsle också säkrare än bunkring av diesel.

Paul Fowler, chef för DHL Motorsports Logistics:

– Varje lastbil kan därför transportera upp till 40 ton och köra upp till 3 500 km i timmen. 1 000 liters tank. För det europeiska F1-steget körs lastbilarna uteslutande på HVO100, som är ett 2:a generationens biobränsle som uppfyller EN15940-standarden för fotogenbränsle, och som drop-in-bränsle.” Genom att använda HVO100 följer DPDHL direktivet om förnybar energi. På grund av partnerskapets betydande hållbarhetspåverkan planerar DHL och Formel 1® att utöka användningen av dessa hållbart drivna lastbilar under de kommande åren, som en del av pågående ansträngningar för att minimera deras miljöavtryck.

– Vi verkar på en global skala och DHL spelar en avgörande roll för att leverera utrustning till tävlingarna och hjälpa oss att hantera den logistiska effekten av vårt världsmästerskap, säger Ellen Jones, chef för ESG på Formel 1®. Tillsammans letar vi ständigt efter mer hållbara lösningar och genom innovationer som biobränslelastbilar kan vi ta betydande steg framåt för att minska våra koldioxidutsläpp och nå vårt hållbarhetsmål att vara Net Zero till 2030. Det är fantastiskt att se partners som DHL delar samma drivkraft och engagemang för att skapa en mer hållbar Formel 1®.

Att skapa en mer miljömässigt hållbar framtid har varit en central del av partnerskapet och DHL och Formel 1® har aktivt vidtagit åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck. Detta inkluderar att testa mer avancerad framtidsteknologi, utnyttja multimodala transportlösningar, inklusive väg- och sjöfrakt, och använda fler Boeing 777-flygplan, som minskar koldioxidutsläppen med 18 % jämfört med traditionella 747-flygplan.

DHL utrustar också sina lastbilar med GPS för att övervaka bränsleförbrukningen och optimera körvägar. Den här säsongen kommer DHL:s motorsportteam att tillryggalägga cirka 150 000 mil och transportera upp till 1 400 ton utrustning pr. springa. Förutom tävlingsbilar, däck, reservdelar och bränsle transporteras även annan utrustning till önskad destination. DHL erbjuder också omfattande spårning av lasten medan den är i transit, samt skräddarsydda tullklarerings- och insamlingstjänster.

Som en del av DPDHL:s hållbarhetsstrategi för att öka hållbar verksamhet till 2030, investerar företaget 7 miljarder euro i ren logistikverksamhet för att minska utsläppen. Medlen ska fokusera på hållbart flygbränsle, elektrifiering av vägflottan och klimatneutral byggnadsdesign. Införandet av hållbara drivmedel för långväga vägtransporter ingår också i denna investeringsplan.