Nyheter

KVD ansluter till Science Based Targets initiative

KVD blir första fordonshandlaren i Sverige att underteckna Science Based Targets-initiativet, med klimatmål i linje med Parisavtalet. I KVD-koncernen ingår bland annat Sveriges största digitala bilförmedlare Kvdbil och Nordens ledande husbils-och husvagnsåterförsäljare Forsbergs Fritidscenter.

KVD-koncernen tar nästa stora steg i sitt hållbarhetsarbete genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi), ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Genom SBTi åtar sig KVD formellt att minska utsläppen i enlighet med vad klimatvetenskapen anser nödvändigt för att uppnå målen i Parisavtalet.

Baserat på beräkningar av koncernens koldioxidutsläpp 2021 har KVD som mål att minska koldioxidutsläppen med 38 procent fram till år 2030 inom scop 1 (internt) och scop 2 (energiförsörjning). Målen som följs upp årligen är i linje med Science Based Targets initiatives kriterier och Parisavtalets mål på 1,5 grader. Genom anslutningen åtar sig KVD också att minska utsläppen i scop 3 (externt). Samtliga koncernens bolag (Kvdbil, Kvdpro, Bilpriser och Forsbergs Fritidscenter) förbinder sig till initiativet.

– Vi är glada och stolta över att KVD blivit godkända av SBTi. Det bekräftar att vårt klimatarbete bygger på vetenskaplig grund och följer de globala målen i Parisavtalet. För våra kunder innebär det en viktig försäkran om att de har valt en pålitlig partner som tar ansvar och är engagerad i att minska sin klimatpåverkan, säger Jan Krepp, vd på KVD.

Första fordonshandlaren att ansluta

För att Sverige som land ska leva upp till Parisavtalet är fordonsbranschen en kritisk pusselbit, det här är som mycket av förändringen behöver ske. Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, och huvuddelen kommer från vägtrafiken. Genom att vara den första svenska fordonshandlaren att ansluta till SBTi hoppas KVD bli en förebild för andra aktörer i branschen.

– Vårt mål är inte bara att minska vår egen klimatpåverkan, utan också vara en katalysator för förändring i branschen, säger Jan Krepp. Genom vårt engagemang och åtagande hoppas vi inspirera fler fordonsförsäljare att ansluta sig till SBTi, eller ta liknande ställningstaganden. Tillsammans kan vi adressera utmaningarna och skapa en mer hållbar fordonsindustri där minskade utsläpp och gröna lösningar blir den nya normen.

Läs mer om Science Based Targets

här.