Nyheter

När vilja blir verklighet – ett steg närmare en elektrifierad framtid

Under året har MRF lagt mycket energi och resurser att få våra folkvalda politiker att ta tag i frågan runt elektrifieringen av lätta lastbilar. Endast fordon upp till 3,5 ton får i dagsläget framföras med B-körkort. I takt med elektrifieringen blir dock fordonen tyngre då batterierna väger en del. Därför finns ett undantag i EU:s körkortslagstiftning där dispens upp till 4,25 ton ges, men det har tidigare inte tillämpats i Sverige. Det ville vi ändra på.

MRF har bland annat talat inför Riksdagens Bilnätverk i frågan samt bjudit ut infrastrukturminister Andreas Carlson till ett av våra medlemsföretag där han med egna ögon fått se hur elektrifieringen ändrar villkoren i vår bransch. Nu har han gett besked om förändringar i frågan:

– Det är ett hinder i dag att till exempel el eller gas medför en ökad vikt på lastbilen som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Det försvårar en snabb elektrifiering och omställning till alternativa bränslen eftersom det dels råder en stor brist på förare med C-kort dels innebär en ökad kostnad att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort, säger Andreas Carlsson i DI.

Att få genomslag i vårt opinionsarbete där det finns en stor nytta både för våra medlemmar samt omställningen till elektrifieringen känns naturligtvis glädjande.

– Att genomföra omställningen på cirka 600 000 lätta lastbilar har nu fått en mycket större möjlighet, säger Anders Östberg, MRF. Vi har arbetat hårt med frågan både i media och i samtal med politiker och andra makthavare. Det är kul att starta sommaren med en liten vinst i fickan.