Nyheter

Hot Wheels: norelem hjälper elever att bygga drift trike med standardkomponenter

norelem visade sitt fortsatta stöd för unga ingenjörstalanger genom att sponsra ett studentprojekt vid Münchens tekniska skola med en rad standardkomponenter. Eleverna jobbade med ett koncept för en motoriserad drift trike och skötte hela projektet, från designkoncept till färdig produkt.

Drift trikes utvecklades ursprungligen på 1970-talet för att driva i nedförsbackar genom kurvor. Den kaliforniske entusiasten Marty Spellman skapade då ett antal icke-motoriserade drift trikes, så att han kunde tävla mot sina vänner. Sedan dess har drift triking spritt sig till världens alla hörn, från Australien och Nya Zeeland till Europa.

Drivningen innebär en avsiktlig förlust av dragkraft i bakhjulen. Med andra ord är fordonet överstyrt på ett kontrollerat sätt för att kunna manövreras i kurvor med konstant hög hastighet. För detta projekt användes en 200 kubiks Honda-motor med 6,5 hästkrafter för att köra på jämnt underlag. För att få triken att dra krävdes också pressning av hårda plastslangar över bakdäcken liksom ett antal PVC-rör.

norelem hjälpte eleverna vid Münchens tekniska skola genom att tillhandahålla ett flertal komponenter. Glidsystemet, bestående av en styrvagn och skenor, gjorde det möjligt att justera sätet med väldigt litet spelutrymme. Glidsystemet skruvas fast i ramen och säkras med norelems låsbultar för att säkerställa att det inte flyttar omkring. Dessutom installerades ett gummilager från norelem på ramen för att säkerställa att motorvibrationer reduceras, vilket innebär att eventuella skador på kedjeskyddet, motorn eller ramen kan förhindras

Projektet är ännu ett exempel på de många studentprojekt som norelem stöttat de senaste åren. Faktum är att varje möjlighet att tillhandahålla komponenter till ett projekt som syftar till att främja någon aspekt av tillverkningsindustrin uppfyller målen för norelem ACADEMY. Från att ge produktutbildning på vanligt förekommande delar till teknisk utbildning inom ett brett spektrum av designämnen, utser norelem sig själva till att löpande stötta utveckligen och kunskapsöverföring till ingenjörstalanger i alla skeden av karriären.

Dessutom förverkligas även en affärsideologisk grundbult i norelem ACADEMY genom de riktade främjande insatserna för unga talanger. En central del av detta är stöttandet av utbildnings- och studentprojekt, där norelem tillhandahåller gratis material samt ovärderlig teknisk rådgivning från norelems experter.

För mer information om norelem ACADEMY besök: 

www.norelem-academy.com