Nyheter

Tuffare krav för transportbranschen

Text: Thomas Olsson, Senior Solution Consultant, Enterprise Asset Management, Hexagon

Ingen har kunnat undgå de stora förändringarna i transportbranschen. Miljö, hållbarhet och IT-säkerhet är bara några av de områden där kraven blir allt tuffare. Under de nya kraven finns dessutom det ständiga trycket av att verksamheten måste bli mer kostnadseffektiv, något som blivit väldigt tydligt de senaste veckorna.

I ett dramatiskt utspel, och efter rapporter om dålig samhällsekonomisk lönsamhet och dålig måluppfyllelse, sätter nu Riksrevisionen hela den nationella planen för transportinfrastruktur under luppen.

Riksrevisionen säger bland annat att de investeringar som görs inte leder till ökad tillgänglighet, bättre säkerhet och minskade utsläpp, dvs de leder inte till att de nationella transportpolitiska målen kan uppfyllas. Deras granskning, som ska vara klar i december i år, kommer framförallt att fokusera på investeringar snarare än underhåll och reparationer, men som alla vet går investeringar och underhåll hand i hand.

Asset management, dvs långsiktig hantering av verksamhetens tillgångar handlar om hur företag ska kunna få ut så mycket som möjligt av sina investeringar i till exempel fordon, spår och anläggningar under systemens hela livscykel. Något som förstås är väldigt relevant för den problematik Riksrevisionen undersöker.

ISO 55000 är den standardgrupp som styr asset management-området och många företag har redan certifierat sig enligt ISO 55001. Men det är bara början. Under de närmaste åren kommer vi att höra mycket om Asset Investment Planning (AIP), Asset Performance Management (APM), och Asset Work Management (AWM). Syftet med alla dessa metoder är att de optimerar underhåll och drift och leder till bättre beslut kring investeringar.

Från smart data till smarta beslut

Många transportföretag samlar redan in data, men de upptäcker ofta att ju mer data de samlar in desto sämre överblick får de över verksamheten. De vill kunna dela information över flera affärsenheter eftersom områden som optimering av underhåll, förbättringar av drivmedelshantering och automatisering av repetitiva processer kan ge stora kostnadsfördelar.

Med Enterprise Asset Management (EAM)-lösningar kan företag analysera insamlad data bättre, vilket bland annat leder till färre oplanerade driftstopp och ökar livslängden på maskiner och utrustning. Det blir dessutom enklare att planera, genomföra och följa upp underhåll och det går att koppla samman EAM med information kring prioriteringar, kompetenskrav, material, verktyg, instruktioner och information, vilket underlättar för dem som jobbar ute i fält.

Transportföretag som vill hänga med i den snabba utvecklingen och samtidigt få bättre kontroll över kostnader och investeringar satsar därför allt mer på EAM-lösningar. Det blir enklare att använda den data de ofta redan samlar in. Det gör att de kan bli mer effektiva, fatta bättre beslut om investeringar och kunna leva upp till framtida krav.