Nyheter

Snowflake satsar på ny innovation med AI och maskininlärning

Datamolnföretaget Snowflake lanserar en rad nya innovationer i samband med sitt event Snowflake Summit 2023. Under fyra dagar i Las Vegas samlas Snowflakes kunder och partners för att diskutera innovation, i år med ett stort fokus på generativ AI och LLM:er.

Några av de nya lanseringar från Snowflake som bör nämnas är följande:Snowflake förbättrar programmerbarheten för utvecklare med nya Snowpark Containers och GPU:er

Snowflake lanserar Snowpark Containers som innebär att omfattningen av Snowparks tjänster breddas. Det gör det möjligt för utvecklare att låsa upp bredare alternativ för IT-infrastruktur, så fler datajobb kan köras inom Data Cloud, dels en mängd AI- och ML-modeller, API:er, och full-stack-applikationer, utan att behöva flytta datan utanför Snowflakes säkra plattform. Användarna får dessutom tillgång till en mängd tredjepartsmjukvara och applikationer, bland annat LLM:er, Notebooks, MLOps-verktyg, och mycket mer som blir tillgängligt från deras Snowflake-konto.

Snowflakes kunder kan använda Snowpark Containers för att köra både egna applikationer och tredjepartsprogram. Skapandet, utförandet och användandet av ML-modeller förenklas för att fler företag ska kunna utnyttja sin data till fullo. Det ger utvecklare möjligheten att arbeta med data mer effektivt, på det språk de själva föredrar, samtidigt som det tillhandahåller automatiserings-, styrnings- och säkerhetsgarantier som saknas i äldre datasjöar och big data-miljöer.

Snowflake lanserar en Native Large Language Model (LLM) för att få avancerade insikter från dokument, samtidigt som plattformens hastighet och prestanda fortsätter att förbättras

Med nya innovationer som Document AI lanserar Snowflake en ny LLM byggd på Applicas banbrytande generativa AI-teknik, för att hjälpa kunder att tolka dokument och sätta sin ostrukturerade data i arbete. Enligt IDC kommer 90 procent av världens data under de kommande fem åren att vara ostrukturerad i form av dokument, bilder, video, ljud, med mera. Denna enorma volym av ostrukturerad data lagras kontinuerligt av organisationer och har tidigare krävt manuell hantering för att sortera ut vad som är värdefullt. Med Snowflakes inbyggda Document AI kommer organisationer nu smidigt kunna förstå och sortera värdet från sin data. Detta hjälper Snowflakes kunder att få djupare insikter från dokument och få ut ett högre värde av sin data med ökad hastighet, precision och enkelhet.

Då Apache Iceberg fortsätter att växa i popularitet gör Snowflake det nu enklare för företag att utöka värdet av datamolnet till Iceberg-data. Därför lanseras en uppdatering till Iceberg Tables, där organisationer kan arbeta med sin egen lagrade data i Apache Iceberg-formatet, oavsett om dessa data hanteras av Snowflake eller hanteras externt, samtidigt som de drar nytta av Snowflakes användarvänlighet, prestanda och enhetliga datahantering. Detta underlättar hanteringen av data eftersom organisationer slipper flytta eller kopiera data mellan olika system samtidigt som flexibiliteten ökar och kostnaderna sjunker.

Dessutom ger Snowflakes nya Performance Index (SPI) en ökad transparens och mätvärden kring Snowflakes pågående prestandaförbättringar. Sedan mätningarna inleddes har tiden för begäran om information och svar (query duration) förbättrats med 15 procent, vilket resulterat i stabila datajobb från kunder under de senaste åtta månaderna. Detta visar hur Snowflake ständigt vill effektivisera kostnader och prestanda åt sina kunder.

Snowflake lanserar ett ramverk för applikationer där utvecklare kan bygga och dela applikationer i Data Cloud

Snowflake Native App Framework finns nu tillgängligt för användare att bygga, dela och direkt tjäna pengar på sina appar i Data Cloud. Snowflake Native Apps inleder en ny era av datasamarbete, där utvecklare får de verktyg som behövs för att snabbt skapa appar med Snowflakes always-on-tillgänglighet och automatiska skalbarhet, samtidigt som de tar bort säkerhets- och integritetshinder för kunder, eftersom apparna körs direkt i deras Snowflake-konton.

Än så länge har fler än 25 organisationer redan publicerat applikationer som finns tillgängliga på Snowflake Marketplace, och mer än 100 leverantörer håller på att utveckla nya applikationer. Flera ledande organisationer bygger i Data Cloud för att enkelt ge slutanvändare unika insikter, som låter dem skapa värde med bara några klick på Snowflake Marketplace.

Foto: Alexandra_Koch