Nyheter

Effektiv släckning av fordonsbränder i tunnel

Ett effektivt och pålitligt system för brandsläckning på fordon räddar liv och hindrar stillestånd. Vid bygget av Varbergstunneln används Fogmaker av entreprenörer som jobbar i tunneln. Fogmaker släcker med vattendimma vilket både är effektivare och ger mindre skador på fordonet än om pulversläckning används.

Att ha ett bra system för brandsläckning på arbetsfordon handlar främst om att rädda liv. Men det handlar även om ekonomi för byggföretagen. Om ett fordon skulle börja brinna på ett projekt som Varbergstunneln skulle det kunna försena byggprocessen avsevärt. Detta med tanke på hur stora skador en fullt utvecklad fordonsbrand kan ställa till med i en tunnel.

Släcker och kyler

Fogmakers släckningssystem aktiveras av värme och trycker ut en tät dimma av släckvätska som finfördelade droppar i motorrummet. Vattendropparna förångas i kontakt med värme och expanderar.

– En liter släckvätska blir 1 700 liter vattenånga, som trycker ut syret ur motorrummet. Vattenångan kyler också och sänker temperaturen i motorrummet med 700 grader på tio sekunder, förklarar Erik Rydström som är storkundsansvarig på Fogmaker.

Släckvätskan består av 97 procent rent saltvatten och tre procent skumtillsats. Skumtillsatsen bildar en film på motorrummets delar så att bensinångor eller diesel hindras från att återantända.

Efter en brand är det lätt att göra rent i motorrummet. Det är bara att spola rent med vatten. Med ett pulversläckningssystem finns risk för rost på maskiner och komponenter eftersom släckpulver är korrosiva.

Kräver ingen el

– Vi jobbar enbart med brandskydd av främst fordon. Det gör att vi är specialister på det vi gör. Vårt släcksystem har en enkel konstruktion och det behövs ingen el för att det ska fungera. Det gör att du får en väldigt låg underhålls- och servicekostnad, berättar Erik Rydström.

Han påpekar även att eftersom vattendimma inte leder elektricitet så kan systemet användas även på elfordon. En annan fördel är att systemet är helt lägesoberoende.

– Det spelar ingen roll om fordonet tippar. Gasen i cylindern trycker ändå ut all släckvätska i systemet. Med vårt släcksystem kan både förare och maskinägare arbeta tryggt och säkert i tunnlar utan att känna oro.

PFAS-fri släckvätska

Fogmaker jobbar mycket med produktutveckling. Ett exempel är att företaget redan nu kan erbjuda en släckvätska som är 100 procent PFAS-fri. EU har lagt ett förslag som innebär att ett förbud mot PFAS kan komma att införas 2026.

– De kunder som vill kan redan nu få vår nya PFAS-fria vätska som är certifierad enligt de föreslagna reglerna. Det känns extra kul att vi lyckades lösa det utan att öka mängden vätska i systemet, säger Erik Rydström.

För ett år sedan gick Dacke Industri AB in som ägare till 70 procent av Fogmaker. Dacke Industri, som i sin tur ägs av Nordstjernan, investerar i innovativa teknikföretag med potential att utvecklas.

– Med Dacke Industri i ryggen får vi tillgång till kunskap och stöttning så att vi kan ta nästa steg och bli ännu mer professionella än i dag, säger Erik Rydström.

På bilden: Maskiner som arbetar i tunnlarna vid bygget av Varbergstunneln är utrustade med Fogmakers system för brandsläckning. Här en rigg för betongsprutning.

Webbadress:

www.fogmaker.se