Nyheter

Idhammar utbildar om underhållsarbete för VA

Det finns en stor underhållsskuld inom VA-området och branschen står inför stora utmaningar. Idhammar Produktion bistår med utbildningar och konsulttjänster för att kommuner och andra aktörer ska kunna bibehålla, utveckla och öka driftsäkerheten i sina stora investeringar.

– Den allra största vinsten av ett bra underhåll av maskiner, utrustning och anläggningar är att säkerheten gagnas. Rent krasst ekonomiskt finns förstås också väldigt mycket att vinna av ett bra underhållsarbete, säger Hans Byström, seniorkonsult vid utbildnings- och konsultföretaget Idhammar Produktion.

– Går man från avhjälpande underhåll till förebyggande underhåll så har man mycket att vinna. Ju mer av underhållet som kan planeras desto bättre är det. Om man unnar sig grundläggande utbildning och tar hjälp att få igång ett bättre underhållsarbete i sin verksamhet, så motiverar man också människor att göra ett bra jobb.

Hans Byström har bland annat genomfört ”Grundkurs i Underhåll Vatten och avlopp” vid Göteborg Vatten & Avlopp, avloppsreningsbolaget Gryaab i Göteborg och Karlstad Vatten & Avlopp. Han betonar att fler kategorier medarbetare än bara ren underhållspersonal har nytta av att lära mer om underhåll och vikten av ett gott underhållsarbete.

– Grundläggande är att vi introducerar underhålls-terminologin och tar del av SIS-standarden SSEN13306 för att få en gemensam nomenklatur. Det är centralt att ha ett gemensamt språk för att veta vad vi talar om. Vi tillämpar också mycket grupparbete för att man ska komma igång och diskutera och lära av varandra.

– Vi talar om underhållsoptimering, om kritikalitet, att säkerställa vad som i en anläggning är viktigast att underhålla, gärna kopplat till en passande reservdelsförsörjning. Vi talar om underhållets 15 byggstenar, som vi kallar Idhammarpyramiden. Det kan gälla inriktning, styrning, mätning och uppföljning. Det handlar om bas-data, anläggningsregister för att veta vad som ingår i anläggningen, om krävd funktion och varför fel kan uppstå och om teorier bakom underhållet.

Om grundkursen i underhåll har mycket att tillföra flera medarbetarkategorier vänder sig Idhammars öppna utbildning ”Strategisk underhållsstyrning inom VA” mer till specialister och ansvariga.

– Det har funnits en underhållsskuld och ett uppdämt behov av nya kunskaper kring underhåll inom VA-området. Efter våra strategiska kurser och utbildningar är det många aktörer som tagit till sig mer av ett helikopterperspektiv och utvecklat sina egna strategier, säger Jonas Åkerlund föreläsare och seniorkonsult, som arbetat med aktörer i framför allt Stockholmsområdet i många år.

I Sverige omsätter kommunernas arbete med VA årligen cirka 20 miljarder kronor. 10 000 personer arbetar dagligen med VA-frågor. Det finns 1 750 vattenverk, 2 000 avloppsreningsverk samt 180 000 kilometer vatten- och avloppsledningar. Det investerade kapitalet i anläggningstillgångar uppgår till hundratals miljarder kronor.

Idhammar Produktion AB, som i år firar 50 år, är ett dotterbolag till Granitor Aenigma och har ett 20-tal medarbetare. Företagets utbildningar och konsulttjänster riktar sig till strategisk, taktisk och operativ nivå i frågor om driftsäkerhet och underhåll i flera olika branscher.

www.idhammar.se

På bilden: Ett medvetet och strategiskt underhållsarbete kan minska risken för akuta oönskade händelser